Spillerforeningen møtte travtrener Atle Hamre på årsmøtet.
 

Travtrener Atle Hamre var kommet til venner. I to timer drøftet vi temaer om trening av varmblodshester, viktige kuskedisposisjoner i løpsbanen, og krav om at utenlandske selgere skal legge frem laboratorieattest som bekrefter at hesten ikke har fått i seg ulovlige midler. En slik attest vil gjøre det tryggere å importere løpshester. Atle var åpen og ærlig, kommenterte alle spørsmål, og da han forlot møtet utpå kvelden, var alle enige i at det var nyttig å treffe Atle - som har importert mer enn 200 topphester over flere 10-år til Norge. Spillerforeningen krever nå full åpenhet i DNT og NJ, som i all annen idrett, ved dopingkontroller.

 

(Uttalelsen som er undertegnet av 19 personer, er gjengitt nedenfor).

Årsmøtet fredag 24. august ble gjennomført som et gardenparty hjemme hos Inna og Harald Ruud ved Hvalstrand i Asker. Det ble en hyggelig kveld med grillmat, noe tilbehør, hvitvin, rødvin, fransk konjakk, og godt drikke fra Aas bryggeri.

De tradisjonelle årsmøtesakene håndterer vi raskt i vår forening. Årsberetning, regnskap, budsjett for neste år og valgene var det enstemmighet om. Spillerforeningen vedtok å justere årskontingenten til kr 300,- fra kr 200,-, da vi blant annet har kostnader ved egen nettside og noen mindre kostnader til drift. Årskontingenten har ikke vært justert de siste 10 år, og vi regner med at medlemmene synes dette er greit, når foreningen gjør mye viktig for spillerne og norsk hestesport.

Galopptrener Cathrine Erichsen holdt en innledning om Derby på Øvrevoll, nevnte noen aktuelle vinnere for søndagens løp, og fortalte om treningen av Second Floor og So Trendy, som eies av Stall Spillerforeningen. Hun nevnte at So Trendy vil forsøke seg på hekkeløp om halvannen uke. Det kan bli en ny erfaring for flertallet i Spillerforenigen, som for egen del ikke har de mest utviklede egenskaper i spenst og utholdenhet for et 3 kilometer langt hekkeløp….! 

Søndag 26. august var vi selvsagt ringside ved Derby på Øvrevoll. Som vanlig et flott arrangement, og god mat på Sherryhaugen. Spillemessig kunne Spillerforeningens deltakere kvittere ut ca kr 22.000,- i gevinster. (V5, V64 og litt fra andre spill). Helge, som aldri tidligere har vært på Øvrevoll, kunne kvittere ut kr 3.500,- i lukene fra 5 stk vinnerspill. Dette ble det lagt merke til ved bordet!  

Helge, Ole, travtrener Atle, galopptrener Cathrine, Inna, Harald og spilleguru Bjørn. Mange dyktige! Hadde vi vært katolikker, da ville flere vært potensielle helgener…..! (Selvbildet er det ikke noe i veien med).

 

Stein, Ole, Harald H, Helge og Rolv. Mye kompetanse samlet på ett brett!

 

Ole, Harald, Bjørn og Stein. Mye spillefaglig erfaring!

 

Bergenseren Harald, en av Spillerforeningens sherpaer, som elsker PC-spill.

 

Ole og Helge, to dyktige spillere som er eksperter i «speed handicaping».

 

Det er godt vi har katten Timo som passer på kartongen med vinflasker…!

 

Kjell Tore og Stein.

 

Stein, Kjell Tore og Rolv. På lørdag. Like etterpå gikk noen av oss på indisk restaurant i Asker.

 

Foto fra Derby-dagen på Øvrevoll. Mange flotte hester, og like mange elegante damer - som deltok i hatteparaden……

 

Les uttalelsen fra årsmøtet her

Til styrene i:
 
Det Norske Travselskap
v/ styreleder Atle Larsen
 
Norsk Jockeyklub
v/ styreleder S.A. Hauge                                                                                                                         Asker, 24. august 2012.
 

Kopi: ADU v/ professor Birgit Ranheim

ÅPENHET VED DOPINGKONTROLLER.

Spillerforeningen har bidratt til at det de siste 12 måneder har vært satt særlig fokus på arbeidet til Antidopingutvalget (ADU) innenfor galopp- og travsporten. Målet er en styrket dopingkontroll i kvalitet og kvantitet, som et hovedgrunnlag for tillit til hestesport og spill på hest.

01. februar i år la DNT ut informasjon på egen nettside om at travsporten har åpnet for hårprøve-taking ved kontroll av løpshest. Det er meget positivt, da kontroll ved hårprøver (stk-kostnad ca kr 6.000,-) er det tiltak som best sikrer bekreftelse om misbruk av ulovlige medikamenter.

Spillerforeningen ser det som viktig at ADU får anledning til å gå ut i full åpenhet med all informasjon ved dopingkontroller, både de som tas før og etter løp, og ved hjemmebesøk (besøk i stallene). Pr dato må ADU rapportere prøvetaking og resultater fra laboratoriene til oppdragsgiver, som er styrene i DNT og NJ. Dette er av flere grunner uheldig.

Vi har nylig drøftet dette prinsipp med professor Birgit Ranheim, som er leder for ADU. Vi har fått det inntrykk at hun deler Spillerforeningens ønske om full åpenhet, og at ADU selv går ut med prøvetaking og resultatene til offentligheten. Spillerforeningen vil derfor foreslå følgende endring i reglementene:

  1. ADU skal fortløpende presentere til offentligheten all prøvetaking og resultatene fra laboratoriene straks de foreligger. De informasjoner som ønskes er: Dato for prøvetaking, navn på trener, navn på hest, hva slags prøve som har blitt tatt, resultat av prøvene når dette foreligger fra laboratoriet (kan offentliggjøres), og navn på kontrollør.
  2. Denne offentliggjøring kan eventuelt skje fortløpende på DNT’s og NJ’s nettsider.

Vi ser en parallell til «Meddelelser fra Den Lavere Voldgiftsrett» som kommer den påfølgende uke i løpsprogrammene til Øvrevoll. Der blir dopingprøver (blod/ urin) og resultater kunngjort før og etter løp. Denne ordning er meget positiv.

Det er flere viktige grunner til at ADU bør få frihet til «fri offentliggjøring». En av grunnene er å ha en kontroll som i alle sammenhenger blir oppfattet som uhildet, nøytral og grundig. Sportens kunder, trenere, hesteeiere, oppdrettere og mediene skal alltid kunne utelukke mulighet for inhabilitet ved behandling, eller at et styre skal ønske å skjerme offentligheten fra «ubehagelige konklusjoner». Åpenhet ved dopingkontroller innen all idrett er viktig. Åpenhet innenfor hestesporten er selvsagt også helt grunnleggende - i en sport der «alle kjenner alle», og der styremedlemmer og utøvere ofte kan være i slekt.

Flere muligheter til doping må sette krav til strengere kontroller!

Vi registrerer innen all idrett at misbrukerne blir dyktigere. Leger, veterinærer og aktive blir dyktigere og dyktigere, smartere og smartere. Derfor må kontrollene blir strengere!

Et eksempel som bekrefter at problemene vokser innen hestesporten «world wide»:

Feilbruk og overmedisinering med EPO er meget alvorlig. Dette kan føre til rask død for løpshesten. Av dyrevernhensyn må det reageres særlig strengt på slik misbruk. EPO kan misbrukes av de som kunstig ønsker å øke hematokrit-nivået, det vil si antallet røde blodlegemer i hestens kropp. EPO er ment å øke hestens utholdenhet.

Spillerforeningen er av den klare oppfatning at når misbruk med alvorlige medikamenter blir avdekket, eller når ADU og veterinærer registrerer et større antall dødsfall innenfor en kortere periode hos en trener eller oppdretter, da må kontroll med hårprøver bli tatt av alle hestene på stallen umiddelbart. Spillerforeningen ønsker en innskjerping i reglementene på dette punkt.

Import.

Når løpshester importeres, da bør DNT, NJ og kjøper kreve at det legges frem rapport fra godkjent laboratorium om at dopingkontroll med hårprøver er tatt av hesten, og at denne prøve bekrefter at hesten aldri har mottatt ulovlige medikamenter.

Hvis dette kontrolltiltak blir iverksatt, vil det gjøre det tryggere for hesteeiere å kjøpe løpshester i utlandet. Saken fra stallen til trener Øystein Tjomsland i 2011, bekreftet at hesteeieren raskt ble den økonomisk skadelidende, da løpshest med tidligere misbruk får startnekt i Norge. (I dette tilfellet var norsk trener og norsk hesteeier helt uskyldige).

Vi imøteser tilbakemelding fra styrene i DNT og NJ.

Sportslig hilsen fra Spillerforeningen,
 
Harald Ruud, Asker                          Ole Henrik Lund, Oslo
Rolv Sandbrekken, Bergen                Odd Hugo Eriksen, Bergen
Stein H Rosenlund, Vang                  Johnny Eliassen, Nordvågen
Helge Storehagen, Hamar                  Harald Hølleland, Bergen
Bjørn Håkonsen, Oslo                       Kjell Tore Kristiansen, Oslo
Gaute Groven, Drammen                  Asbjørn J. Solli, Bodø
Åge Stai, Tananger                            Geir Moltzau, Oslo
Håkon Rustad, Lillestrøm                 Joe Hasvoldseter, Raufoss
Helge Farestveit, Laksevåg                Gunnar Sortland, Bergen
Olav Ivar Flatås, Trondheim