Sendes til 20 representanter i Stortinget, Finans- Kultur- og Landbruks-departementene, Lotteritilsynet, styre og ledelse i Norsk Rikstoto, Det norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, ledelsen i baneselskapene, og til noen medier.
 
Uttalelse fra Spillerforeningen.

Vedtatt på foreningens årsmøte i Bergen 21. oktober 2011.

Totologi og viktige strategivalg.
 
 

Tilbakebetalingsprosenten for V5 bør bli øket fra 65 % til 70 % straks!

V5 er det viktigste spillet for mange banespillere og kompetansespillere. Klare erfaringer de siste 1-2 årene, med økt TBP ved USA-banene Tioga Downs, Tampa Bay Downs, Gulfstream Park og galoppbanene Charles Town, Del Mar og Hollywood Park, underbygger sterkt betydningen av optimale spillerandeler. Mange års erfaringer fra Australia, hvor gjennomsnittlig TBP er 83 %, og klare konklusjoner fra professor Thalheimer i rapportene til Norsk Rikstoto i 2000/ 2001 (TBP i Norge er kun 67 %), bekrefter det samme. Optimal TBP gir et avgjørende grunnlag for strukturelle endringer og gode resultater:

 
  • Økonomisk suksess for Norsk Rikstoto og hestesportens aktører.
  • Norsk Rikstoto blir mer konkurransedyktig, noe som er avgjørende når spillmarkedet etter hvert blir liberalisert i tråd med EU-føringer.
  • Styrket økonomi gir økt uavhengighet, og mindre avhengig av nye politiske rammevilkår (hest i næring) fra Storting og departementer.
  • Norsk Rikstoto kan vri pengebruken bort fra ekstreme millionbeløp i markedsføring.
  • Bidrar til økt netto inntjening. Egen organisasjon kan bli modernisert og redusert, som gir besparelser i lønnskostnadene.
  • Gir sunne spilleprodukter. Mange spillere vil oppleve et sunnere spill som erstatning fra et spill “der man taper mest mulig raskest mulig”.
  • Spilleavhengighet blir automatisk redusert. Flere kan oppleve spill på hest som en sunn hobby og hyggelig forlystelse. Spilleforutsetningene vil virke rekrutterende.
  • Flere vil ønske å eie galopp- og travhester, og på den måten få et “eieforhold” til norsk hestesport. Norsk oppdrett blir styrket.
 
 
 

Sentralt plassert dommerteam for alle travløp.

Videoovervåkning og nye tekniske løsninger gjør det fullt mulig å arrangere travløp rundt om ved banene samtidig som løpsdommerne overvåker det hele i Hestesportens Hus på Bjerke. Spillerforeninngen har altfor ofte, hvert år, registrert ulik kompetanse hos landets løpsdommere, og at dette skaper uheldige tilfeldigheter og urettferdighet i spillet og i løp.

Vi registrerer at DNT nylig signaliserte at de vil vurdere endring i denne praksis. Det er bra!

 
 
Krav om hyppigere og flere dopingkontroller.

Spillerforeningen ber om økte midler fra Norsk Rikstoto til Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, slik at hestesporten kan gjennomføre flere dopingkontroller etter løp samt flere uanmeldte hjemmekontroller hos trenere. Kontrollene må bli styrket kvalitativt i et samarbeid med Norges Veterinærhøyskole. Kontrollorganene må kunne avdekke eventuell misbruk kort før løp og bruk av adrenalin (som gir superkrefter). Når adrenalinbruk ikke kan avdekkes, da er det svært uheldig, noe som også vil skape tilfeldige tilfeller av mistanke om misbruk overfor trenere. Dette rammer sportens omdømme, og dermed interesse for sport og spill.

 
 
 

Harald Ruud, Asker                                  Ole Henrik Lund, Oslo

Rolv Sandbrekken, Bergen                        Stein H Rosenlund, Vang i H.

Odd Hugo Eriksen, Laksevåg                    Jon Erik Hagen, Bergen

Bjørn Håkonsen, Oslo                               Torgrim Ruud, Bærum

Johnny Eliassen, Nordvågen                     Helge Storehagen, Hamar

Harald Hølleland, Bergen                          Bjørn Tore Kristiansen, Oslo

Gaute Groven, Drammen                          Bjørn Pedersen, Bergen

Ellvar Olsen, Drammen                             Gunnar Sortland, Bergen

Frode Sælensminde, Kristiansand             Sten Pedersen, Bergen

Geir Halvorsen, Karlsborg (Sverige)                  Morten Monsen, Bergen

Kjell Skoglund, Bergen                             Åge Stai, Tananger

Elise Frøyen, Bergen                                 Roald Karlsen, Fyllingsdalen

Gjert Skjønberg, Mosjøen                         Truls Monsen, Bergen

Ole Johan Eikeland, Bergen