Dette program ble vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo, 21. mars 1996.
Av: Eirik Stillingen -

Felles mål.

Være et aktivt samarbeidsorgan innen hestesporten og bidra til økt interesse og omsetning for sport og spill.
Økt omsetning gjør spilleproduktene enda mer attraktive, og vil samtidig gi et viktig vekstgrunnlag innenfor et landbruk som vil være noe preget av omstilling og tilpasning.
Spillerforeningen vil gi råd og konstruktive innspill til positive endringer.

Spillerforeningen vil:

• Være en aktiv og kreativ samarbeidspartner.
• Ha aktiv dialog med medlemmene og spillermiljøer, samle inn synspunkter fra disse, og bringe konklusjonene frem for besluttende organer innen hestesporten, politikere og sentrale offentlige myndigheter.
• Bidra til vekst og økt omsetning ved galopp- og travbanene, samt ved totomatene hos kommisjonærene.
• Fremme konkrete forslag om bedrede publikumsbekvemmeligheter ved banene.
• Fremme konkrete forslag om bedringer i arrangementer og løpsavvikling.
• Arbeide for ytterligere bedring i løpsinformasjonene, både om løpsforhold i forkant, og i gode løpsreferater.
• Være en kreativ høringsinstans for Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto når nye planer og tiltak fremmes.


Markedsføring.

Bidra til positiv og kreativ markedsføring av sport og spill. Økt oppmerksomhet vil bidra til omsetningsvekst.

Spillerforeningen vil:

• Samarbeide med andre organer innen hestesporten om bred og konstruktiv markedsføring av sport og spill.

 

Etiske standarder.

Bidra til åpenhet og at sporten preges av fortsatt høy etisk standard. Spillerforeningen vil rette søkelyset mot sportslige krav til utøvere og kusker, spesielt i V5-, V65- og V75-løp, at løpsdommerne utøver reglementet likt for hele landet, og at informasjon om utstyrsendringer gis. Hestesport skal være preget av troverdighet og forutsigbarhet.

Spillerforeningen vil:

• Følge arbeidet til veterinærkorpset ved banene, bidra til åpenhet om disse forhold, og sikre høy etisk standard innen sporten.
• Sette krav til dommerstanden om lik og streng dommerpraksis ved banene.
• Sette strenge lisenskrav til utøvere og kusker, spesielt i de viktigste spilleløpene.

 

Bedre spilleprodukter.

Være et speilbilde av alle spillere som kundegruppe innen norsk hestesport, og fremme forslag om bedrende spilleprodukter – både for banespill og totomatspill hos kommisjonærene.
Det er viktig at spillerandelene for de enkelte spilletyper bedres, både av hensynet til konkurransen til spilleprodukter fra utlandet (Sverige, England og internett), og for at spillerandelen betyr mye som vekstfaktor.

Spillerforeningen vil:

• Arbeide for at bongavgiften fjernes.
• Arbeide for høyere spillerandeler i alle spill, (mot et optimalt nivå), slik at også vekstgrunnlaget for næringen totalt sett bedres, og at spilleproduktene får minst de samme konkurransevilkår som i utlandet (Sverige, England, internett).
• Kreve at sammenligningsgrunnlaget må være konstant når endringer i spillerandeler gjøres, slik at det er mulig å måle virkningene av endringene.
• Fremme forslag om spilleregler.
• Arbeide for bedre tilgjengelighet for spill, utvidede åpningstider hos totomatnettet, spesielt på søndag og helligdager.
• Fremme forslag om bedre løsninger for systemspill.

 

Sosiale forhold.

Miljøet innenfor hestesporten er spennende, hyggelig og unikt. Spillerforeningen vil styrke dette ved å fremme forslag om bedrede spillerbekvemmeligheter, og ta initiativet til sosiale tiltak som vil gi økt rekruttering til sport og spill.

Spillerforeningen vil:

• Arrangere informative medlemsmøter, og sørge for at medlemmenes interesser gis økt prioritet.
• Arrangere årlige fellesreiser for medlemmene og deres familier til arrangementer (V75, storløp) ved banene.

Det lønner seg å være medlem av Spillerforeningen. Foreningen skal tale spillernes sak, og sikre deres interesser og rettigheter