«Vi må snu alle steiner», heter det. Men i hestesporten kan man spørre om hvor mange ganger man må snu de sammen steinene uten å komme videre…?
Spillerforeningen kommer alltid med konstruktive kommentarer og innspill. Kanskje vil noen si at vi har vært litt for tydelige, litt for skarpe, litt for konkrete, noen ganger. Men våre innspill er viktige, og ville hatt stor betydning, ikke minst for sporten økonomisk, hvis vi hadde blitt lyttet mere til. Men vi opplever dessverre at en del innen hestesporten og Norsk Rikstoto er døve på det ene øret, samtidig som de ikke hører noe på det andre. Spillerforeningen opplever derfor mye akademisk latskap, for å si det sånn.
Her er et lite knippe med agurker fra hestesportens korridorer fra de siste ukene.

Redaktør Truls G Pedersen (TGN) i lederartikkel 02. januar:

«For Det Norske Travselskap’s del er det mye som trenger å bli bedre i 2015. Da tenker vi ikke minst på evnen til å tåle kritikk og behandle kritikken på en konstruktiv måte. Der har DNT’s administrative ledelse på mange områder stått til strykkarakter i 2014».

Det er forunderlig at en av landets største medlemsorganisasjoner og en milliardbedrift som Norsk Rikstoto i så stor grad er preget av «lukkede dører». Da tenker vi ikke på at både DNT og NR gjennomfører sine årlige generalforsamlinger. Vi tenker på den ukentlige dialog, hvor man lytter til kompetanse, lytter til erfaringer, lytter til dyktige personer, hvem det nå måtte være, og skaper bredt aksepterte økonomiske og sportslige resultater.

Eller som TGN-redaktøren konkluderte i sin lederartikkel: «Man skal være glad for at man blir korrigert, for da har man muligheten til å gjøre en bedre jobb». Spillerforeningen er enig, Truls!

Erik Killingmo foran 2015-sesongen:

Erik Killingmo er en meget dyktig trener. Han er en trener som kompetansepersonene i Spillerforeningen legger merke til. Det er alltid interessant når en trener bretter opp ermene, jobber hardt, og skaper resultater i løpsbanen som fortjener respekt. Erik er en slik kar. Han byr på seg selv, akkurat som sin far, Brede. Han er lett å kommunisere med. I 2010 tok stallen 50 seire, og på slutten av 2014 slo de den rekorden. Vi minner om hester som Chica NL, MR Good Looking, HG Imar, Sagi Allvinn og STCC Faksa.

I et nyttårsintervju i TGN sier Erik at «Jeg ser at premienedgangen i sporten er betenkelig. Det blir mindre til hesteeierne».

Ja, dette er en bekymring som Spillerforeningen har vært opptatt av i mange år, siden 1990-tallet. Nøkkelen ligger i forutsetningene for spillet som administreres av Norsk Rikstoto. Det nytter ikke å legge inn store millionbeløp i en kostbar organisasjon og illusorisk reklame, og på den måten forsøke å selge en russisk Volga som en tysk Merchedes! Du kan lure en liten gruppe amatørspillere i noen perioder. Men de viktigste kundesegmentene, selve motoren i spillet, lar seg ikke lure. Det ledelsen i Norsk Rikstoto oppnår, er kun å svekke kundelojalitet og omsetning. Prøv ikke å si noe annet!!

TGN på lederplass: «Rikstoto har en jobb å gjøre».

Det var katastrofale uketall i NR’s omsetning på sommeren 2014. Selskapet lå an til en nedgang i årsomsetningen fra 2013 på hele 150 millioner! Høsten ble noe bedre, men totalt endte året 2014 med en nedgang på 125 millioner sammenlignet med året før. Det er dramatisk for de fleste – bare ikke for oss i Spillerforeningen. Utviklingen var helt i tråd med foreningens prognoser, dessverre.

TGN skriver: «En dårlig forhandlet provisjonsavtale med kommisjonærene for mange år siden, ga de en flat provisjon på 7,5 % av alt spill. Den avtalen låser handlingsrommet for de hurtigrepeterende spillene. Enten må de reforhandles, eller at disse spilltypene ikke tilbys gjennom kommisjonærnettet. Spillerandelen må i alle fall opp, skal disse spilleformene ha livets rett».

Spillerforeningen sier igjen: Vi er helt enige med deg, Truls! For som Truls skriver i TGN: «Vi etterlyser mer dyptgående analyser av hvilken kurs spillselskapet skal ha fremover. Betingelsene for hestespillet er synonymt med sportens evne til å overleve».

Når styre og ledelse i Norsk Rikstoto har fungert dårlig i flere år, uten tilfredsstillende resultater, med tilbakegang og stagnasjon, da blir det, som Spillerforeningen, og fler med oss, har påpekt flere ganger, at noen må ta hatten og de gode lønningene å gå. Det er nå en gang slik at rengjøring ved en ryddeprosess starter som regel på det øverste trinnet….

Salg av Leangen travbane.

Denne saken – med et eventuelt salg av «gamle» Leangen, og realiseringen av en ny og moderne bane for Midt-Norge – har versert i flere av DNT-organene i lang tid. Nå blir det antydet, når DNT sentralt har overtatt styringen av saken, at en endelig beslutning vil komme i mars/  april. Samtidig vil sporten ha en avklaring fra Finansdepartementet vedrørende skatte- og momsspørsmål.

Det er underlig at en avklaring av de økonomiske rammevilkår skal være et tema i sakens sluttfase? Skatte- og avgiftsspørsmålene burde vært avklart i startfasen, som en viktig forutsetning om man skulle vedta et salg eller ikke. Nå har man brukt millionbeløp på en lang plan- og saksprosess. Da blir det nesten parodisk om Finansdepartementet skulle konkludere negativt, sett med sportens øyne.

For øvrig bør det være en enkel kjøreregel mht skatt, avgifter og skattesystem, at enhver person og enhver organisasjon bør forholde seg til gjeldende regler, og vise ryddighet på dette punkt overfor blant annet skattemyndighetene. Vi kan sikkert være uenige om skattenivå og innretning på reglene, det er en pågående debatt i ethvert samfunn, men de lover og regler som gjelder, de skal man følge. Det er en del personer med tilknytning til hestesporten, som bør gå litt i seg selv når det gjelder dette tema.

Stall Hamre – helt outstanding!

I 2014 var det hele 67 hester på stallen til Frode (og Atle) Hamre som vant løp! Hele 67 hester! Flest seire tok Bruno Di Quatro med 10 seire. Winmecredit hadde 9 seire, mens Denver, Quincy Frontline, Relight My Fire og Whata Buz hadde 8 seire. Mange av hestene på Stall Hamre deltok dessuten i mange V75-løp og flere storløp hvor konkurransen var hardest. Det gjør prestasjonen til Frode og Atle (som beskjeden stallmann og dyktig rådgiver) enda mer enestående.

Som kusk tok Frode Hamre 128 stk seire, mens Atle (dessverre) er plassert på gjerdet av DNT. Hestene på Stall Hamre startet i 924 løp, tok 218 seire totalt, og kjørte inn 12.769.668,- kroner. Det var mer enn dobbelt så mye innkjørt som nr 2 på listen, dyktige Trond Anderssen. Bo Westegaard, den fremadstormende dansken, som nå har etablert seg i Norge, kom som nr 3 på listen over innkjørte penger.

Harald Dørum i TGN: «Eksperten slår salen».

I TGN har vi gjennom januar og februar sett flere intervjuer og reportasjer om «Eksperten», et tilbud som har eksistert hos Norsk Rikstoto en stund. Spillerforeningen har lagt ut en egen kommentar om dette spilltilbudet, et tilbud med både positive og negative sider.

Men når «Eksperten slår salen», som Harald Dørum uttrykker det er egentlig ikke så merkelig, gitt de forutsetningene som gjelder. Vi har mange med god kompetanse i Spillerforeningen som ville ha dratt inn mange store gevinster når det spilles for millionbeløp. Det er nå en gang slik at hvis man spiller for 50 millioner, og tar inn 20 millioner i gevinster, da har man et tap. Et ganske betydelig tap. Derfor er Spillerforeningen enig med de som krever at «Eksperten» bør legge frem et totalregnskap. Det ville bekrefte om «Eksperten» reelt sett gir bedre vinnersjanser enn et mer ordinært personlig spill for kr 500,- eller kr 2.000,-, eller når man setter opp en bong ved lunsjbordet på «jobben».

«Eksperten er en panikkløsning fra Rikstoto for å motvirke en fallende omsetning», sier Atle Opstvedt i et intervju i TGN. Man kan lett få den oppfatning, når mye er mørklagt hos de som administrerer tilbudet.

«Eksperten har stått for et løft», sier NR’s kommersielle direktør Carl Fredrik Stenstrøm. Han vil selvsagt hevde dette, da han selv er ansvarlig for at «Ekperten»-tilbudet ble realisert. Men ved åpenhet om tallene får vi se både de negative sidene ved tilbudet, og de sterke. Spillere kan la seg lure en gang, to ganger, tre ganger, kanskje noen måneder. Men etter hvert vil også de de mer lotto-pregede spillere, de minst reflekterte, begynne å telle kronene. Spill skal være krevende. Det skal være vanskelig. Det ligger i spillets natur. Nettopp derfor vil spillere, i hvert fall etter noe tid, vurdere realisme, nøkternhet og om man er komfortabel med et tilbud. Det ligger noen etiske og moralske elementer i dette. Det ligger i kundenes natur at det er slik, og at vi spør om dette.

Spillerforeningen spår at det vil komme endringer i rammevilkårene for konseptet, noe blir strammet inn, og at nettobidraget til NR’s omsetning ikke vil vokse ut over et visst nivå. Spill skal tross alt være en «sunn hobby og hyggelig forlystelse», som førsteamanuensis Jon Erik Hagen ofte uttrykte det på Spillerforeningens møter.

NRK ønsker ikke spillfokus.

Det vil ikke komme faste sendinger på NRK fra V75- og V76-løp. «De ønsker ikke spillfokus, men derimot sportssendinger og reportasjer hvor hesten og kusken/jockeyen er i fokus», sier Carl Fredrik Stenstrøm i NR.

Man kan selvsagt beklage dette. Men samtidig blir det riktig å stille spørsmål ved innholdet i sendingene som hestesporten har presentert og bidratt til opp gjennom alle år, både på NRK, TV2, MAX og RD. Når disse sendingene får færre og færre seere, faktisk så lave seerantall at det kommer under minstemålet for ratingbyråene (!?), da sier det mye, både om sendingene slik de har vært, og slik de er i dag, men også om de prioriteringer som gjøres i Norsk Rikstoto mht kundeforståelse og potensial for vekst.

Dessuten godtar vi ikke Stenstrøm’s forklaring om at «NRK ønsker ikke et spillfokus». De gir mye oppmerksomhet til Norsk Tipping. TV2 har Eurolotto. Sannheten er rett og slett at konseptet med løp, løpsreferater og innholdet totalt i sendingene ikke tilfredsstiller de krav som profesjonelle medieselskaper setter. Da må man bestrebe seg på å bli dyktigere…..

Smedheim Solan havner i retten.

Hestesporten bruker mye ressurser på bistand fra advokater og kostbare rettssaker. En spennende sak, som kommer opp for Drammen Tingrett sener ei år, gjelder salget av Smedheim Solan.

Spillerforeningen skal være forsiktig med å mene for mye i en sak som kommer opp for domstolene. Vi synes bare det er tragisk at en sak som dette oppstår. Slik vi har skjønt saken, så har administrator av et andelslag solgt hesten uten av de øvrige deltakerne i andelslaget var enige. Spørsmålet blir da om denne administrator skal ha mulighet til et slikt salg alene, og om salget da er gyldig.

Spillerforeningen mener, uansett hva som blir avgjort innenfor rettsapparatet, at regelverket hos DNT må være så entydig, at det aldri kan misforstås, aldri kan tolkes feil, aldri kan bli misbrukt slik vi ser i denne saken. DNT har derfor et ansvar, selv om de før rettssaken, og under rettssaken, kommer til å hevde at de selv (generalsekretær Rune Gustavsen) har behandlet saken korrekt ved overdragelsen av rettighetene for hesten til nye potensielle eiere.

DNT rekrutterer ikke mange nye hesteeiere når slike saker skal versere innenfor rettsapparatet og i mediene. Det er en annen viktig side ved denne saken, og dette er temaer som DNT bør beklage og ta inn over seg.

280 løpsdager i 1965. 501 løpsdager i 2015.

Antallet løp over ett år er et viktig tema, ganske enkelt fordi norsk hestesport ikke har kvalifisert materiell til å dekke opp gode spilleløp på alle løpsdager. På flere baner som Leangen, Bergen, Forus og Sørlandet har det vært tynne løp, og da får vi dårlige spilleløp og tapt omsetning.

Det kan være greit å se temaet i perspektiv. I 1965 var førstepremien på kr 3.000,- til Jahn Sjur-avkommet Marinus, da han tok førstepremien på 39,1 over 1.700 meter på Bjerke. Det er interessant å tenke på at kr 3.000,- for 50 år siden, tilsvarer kr 30.000,- i dag. Hvorfor vi da har løp med førstepremie i 2015 på kr 15.000,- og kr 18.000,- bør man spørre direktør Harald Dørum om. Det hører til historien at det var 2.700 personer til stede på Bjerke denne dagen for 50 år siden, og det ble spilt for kr 496.000,-. Vi minner om at den gangen hadde man ikke nettspill.

Ny avtale med ATG.

Etter flere flyturer til Stockholm og møter med ledelsen i ATG, kom NR og ATG frem til en ny samarbeidsavtale. Noe annet var egentlig ikke ventet.

Det overraskende er at betingelsene i avtalen med ATG skal hemmeligholdes…!? «Det ble en dyrere avtale», sa styreleder Rolf Sæther til TGN. Ja, det skjønner vi, men hva er betingelsene i den nye avtalen? Det er da ganske forunderlig, nesten urovekkende, at man ikke kan offentliggjøre de viktigste forutsetningene i avtalen.

Redaktør Truls G Pedersen antyder på lederplass i TGN at den nye avtalen med svenskene koster Norsk Rikstoto 25 millioner kroner ekstra i året. Innenfor et driftsbudsjett hvor kostnadene er ekstremt høye, og der omsetningen bare det siste året ble redusert med 125 millioner, da vil et beløp på 25 millioner få konsekvenser for hestesporten.

Vi kan kanskje starte med å redusere lønningen til NR-ledelsen med 20-30 %. Det vil være en bredt akseptert begynnelse….

Ny Jarlsberg travbane.

Vi registrerer at anleggsmaskinene er på plass på Jarlsberg. Om ett år vil et nytt bygg stå ferdig. Det betyr plass til forretninger, som gir leieinntekter over mange år, og en ny tribune for publikum. Ledelsen ved Jarlsberg travbane, styreleder Arne Herberg og daglig leder Øystein Dale, er dyktige og har fremdrift i viktige saker.

Det hører for øvrig til historien at Arne Herberg, som i sin tid var en dyktig leder i Norsk Rikstoto, og som gjorde en viktig økonomisk ryddejobb i selskapet før 2005. Han fikk så hatten passet ved egen fratreden. Ganske urettferdig, og mye ufin omtale, spør dere oss. Øystein Dale jobbet sentralt i DNT i sin tid. Også han måtte pakke ryggsekken og forlate Hestesportens Hus.

Sier dette noe om at hestesporten ikke er spesielt flinke til å ta vare på dyktige og kreative ledere, være seg fra egen organisasjon, eller fra sideorganisasjoner som Spillerforeningen og Trenerforeningen? Vi mener faktisk det er god grunn til å stille spørsmålet.