Motgang skjerper. I motgang lytter ledere bedre, de samarbeider bedre. De viser ydmykhet. Dette er erfaringer fra sunne og målbevisste bedrifter og organisasjoner. Men motgang kan også skape lukkede dører, man vektlegger personlig prestisje. Det gir kundesvikt, stagnasjon og svikt i økonomiske resultater. 2014 har vært et tungt økonomisk år for hestesporten. Resultatene er imidlertid, dessverre, helt i tråd med Spillerforeningens prognoser.
Foreningens styre og medlemmer deltar gjerne i en konstruktiv dialog opp mot hestesportens organer. Denne kompetanse kan endre mye til det positive i 2015 og 2016.

Nedenfor gjengis en artikkel som Spillerforeningens leder, Harald Ruud, skrev i Trav- og Galopp-Nytt 25. november 2014. Artikkelen drøfter ti avgjørende forutsetninger som vil prege de neste måneder og år for Norsk Rikstoto og norsk hestesport.

Harald Ruud har yrkesbakgrunn fra Forsvaret, Oslo Børs, Stortinget, flere styreverv, flere lederstillinger i næringslivet, egen næringsvirksomhet, 16 år som medlem av et fylkesting, hovedtalsmann for Høyre i helse- og sosialsaker i et fylke, leder av Moss Høyre, og en rekke politiske verv sentralt, regionalt og lokalt. Han har yrkeserfaring fra et amerikansk firma fra 1990-tallet, med administrasjon i Oslo, som var engasjert med rådgivning innen prestasjonspsykologi, personlighetsutvikling og organisasjonsutvikling. Harald Ruud er kjent som en av landets fremste kompetansespillere. Han har et reflektert forhold til spill og spilleforutsetninger, nasjonalt og internasjonalt, i et marked som, på grunn av internett, blir mer og mer globalisert for hvert år. Denne utvikling bestemmer rammene og forutsetningene for Norsk Rikstoto og spill på hest i Norge, uansett om man ønsker dette eller ikke…….

Trønderen Per Tronstad er en klok og erfaren mann. Han var styreleder i Det Norske Travselskap noen år tilbake. I Trav- og Galopp-Nytt 27. november 2014 skriver Tronstad:

«I Norge har man fortsatt en konsesjonsbelagt spillvirksomhet med to store aktører – Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som konsesjonshavere. Denne eneretten har i lang tid fungert bra, men etter hvert har de blitt utfordret av utenlandske nettbaserte spillselskaper. Mye kan tyde på at statsmonopolet snart står for fall».  

Spillerforeningen har lenge hevdet at det vil være gunstig for norsk hestesport om flere selskaper kan tilby spill på hest, da gitt at de opptrer i et ryddig samarbeid med myndighetene. Det vil gi en sunn konkurranse med kundetilpassede produkter. Attraktive produkter skaper automatisk vekst og sunn oppmerksomhet, noe som er veldokumentert og derfor også omtalt av Spillerforeningen i en rekke artikler opp gjennom årene på www.spillerforeningen.no.

Nedenfor nevnte artikkel, som ble gjengitt i TGN, er utarbeidet med innspill fra Spillerforeningens styre og medlemmer. Flere av temaene ble behandlet på foreningens årsmøte i august 2014:

Ti avgjørende forutsetninger.

I de siste numrene av TGN finner vi overskrifter som «»Vi må tørre å se på banestruktur», «Startgebyr i V75», «Frontalangrep på statsavgiften» og «Samarbeidet slår sprekker». Det meste blir synliggjort og provosert frem når økonomien er skral. Stagnasjon for hestesporten over 6-7 år, betydelig tilbakegang i omsetning for Norsk Rikstoto i 2013, og ytterligere brutto tilbakegang for monopolselskapet med 139,7 millioner de første 9 månedene av 2014 (på tross av at vi bor i et rikt land med høyt lønnsnivå), bekrefter at mye er feil.

TGN-redaktør Truls G Pedersen skal ha ros. Han balanserer hestesportens drifts-virkelighet opp mot abonnentenes og DNT-medlemmenes høyst individuelle holdninger. Mange av oss kjenner hestesporten godt. Vi vet det er stor avstand mellom virkelighet og de individuelle holdninger.

Utredning følger utredning, møter følges opp av nye møter, papirbunkene blir betydelige og kostbare. Samtidig er det slik, som TGN-redaktøren skrev i lederen 28. oktober, at «Fakta er like ubehagelige som krystallklare». Dette er en enkel omskrivning av at hestesportens sentrale organer er sterkt preget av beslutningsvegring i vitale spørsmål. Det kan virke som om litt for mange synes at alt som bør skje, er til det verre, og derfor er det i ledelsens og næringens interesse at det skjer minst mulig……

Spillerforeningen vil anbefale pr november 2014:

  1. Selg Drammen travbane. Midlene som frigjøres bør bli nyttet til investering i de øvrige baneanlegg og reduksjon i kapitalkostnader.
  2. Eventuelt salg av Leangen og Forus travbaner, og realisering av tidsriktige baneanlegg i disse regioner, må frigjøre større millionbeløp.
  3. Totalisatoravgiften på 3,7 % (140 mkr) kommer til å bestå så lenge Norsk Rikstoto er et monopolselskap. Avgiften ble ikke endret de 8 år da AP hadde en ledende rolle i Stortinget, og SP hadde LMD-statsråden. Møtet i Stortinget 28. oktober får ingen betydning.
  4. Hestesporten i Norge bør åpne for konkurranse i spillemarkedet, slik vi ser i flere land innenfor EU. En sunn konkurranse vil være grunnleggende sundt for Norsk Rikstoto som tilbyder av spill. En konkurranse med flere tilbydere, der alle opptrer i et ryddig samarbeid med myndighetene, vil sikre hestesporten betydelige ekstrainntekter og en sunn økonomi.
  5. I et marked med internasjonalt nettspill, med aktører som administrerer spill fra Skandinavia (ref. ATG-avtalene), og der norske spillere ofte reiser til land med konkurransedyktige betingelser, da er det fåfengt å tro at ekstreme lønns- og markedsføringskostnader hos et monopolselskap i Norge kan rettferdiggjøres gjennom en beskyttende proteksjonisme. Slik tankegang har utgått på dato.
  6. Reduser NR-kostnadene med 50-100 millioner, og styrk TBP-betingelsene gradvis! Ekstreme driftskostnader må bli erstattet av kundevennlige og attraktive produkter, som i langt større grad vil selge seg selv i alle kundesegmenter.
  7. Reduserte NR-kostnader de neste måneder vil bidra til at det ikke blir innført et startgebyr i V75 i 2015.
  8. Fjern bongavgiften. Dette tiltak alene vil øke totalomsetningen over noe tid med 15 %.
  9. Et styrket samarbeid i fremtiden med ATG og Dantoto må bygge på forutsetningene i punktene 4, 5 og 6.
  10. DNT må i samarbeid med myndighetene sette inn tiltak (svensk modell) som støtter opp om større og mellomstore trenere, og rekruttere flere slike. Dette på bekostning av mindre og kostbare amatørtrenere. LMD og myndighetene vil kunne bidra til en slik omlegging i rammevilkårene, da målet er i tråd med overordnet landbrukspolitikk.

 

Vi er mange som ønsker norsk hestesport alt godt. Vi er like mange som ser med bekymring på utviklingen, både svikt i omsetning hos Norsk Rikstoto, og utsettelsene av viktige beslutninger i DNT.

Det synes å være slik at reformer kommer når de fleste andre metoder og tiltak har vist at de ikke virker. Men en slik tilnærming kan bli kostbar i lengden…….

                                                           ***********

Kontakt Spillerforeningens leder, Harald Ruud:
66787871 eller 97039389
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.