pengesedlerI årsrapporten til Norsk Rikstoto hadde spilleselskapet 187.827 registrerte spillere i 2022. Året etter var antallet spillere kun 166.963 som betyr en reell nedgang på 20.864 spillere, dvs en nedgang på 11,1 prosent.

Sagt litt spøkefullt: Hvis Norsk Rikstoto får en nedgang i antallet spillere på 16.600 hvert år frem mot 2034 – over 10 år – da vil spilleselskapet ikke ha en eneste spiller tilbake….!!??

Går vi tilbake til årene 1995–2005, da Harald Ruud og Bjørn Haakonsen fra Spillerforeningen flere ganger hadde møter med direktør og markedsdirektør i spilleselskapet, da var det totale antall spillere i Norge 400.000 til 500.000. Endringene skyldes visse entydige forhold:

 • Produktene til Norsk Rikstoto har mindre interesse hos «tyngre» spillere, som mange kompetansespillere.
 • Markedsføringen er ikke innrettet mot de viktigste kundesegmenter, dvs kompetansespillerne.
 • En del spillere er registrert hos ATG i Sverige.
 • En del spillere prøver seg hos andre utenlandske aktører.
 • Norske myndigheter holder fast ved enerettsmodellen, mens Sverige, Danmark og nå senest Finland har åpnet markedet for flere aktører – og selvsagt skjer dette med god kontroll fra myndighetene. Dette skjerper konkurranse og gir produkter som er mer kundevennlige.
 • Altfor mange spillere har rett og slett sluttet som spillere hos Norsk Rikstoto og spill på hest.

Hva med kreativitet hos Norsk Rikstoto, hva må de gjøre for å tiltrekke seg flere spillere?

Direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto sier til Trav- og Galopp-Nytt: «Grunnene til utviklingen er sammensatt. Vi konkurrerer om kundenes oppmerksomhet i et ekstremt krevende underholdningsmarked».

«Flere må bli klar over spilltilbudet vårt, som synlighet, distribusjonen og at spillproduktet er attraktivt. Vi tror at mange av våre nye konsepter og tjenester vil gjøre det spennende å spille, også for nye spillere etter hvert som de blir enda mer kjent – for eksempel V75 Millionsjansen og Stalltips på app. Vi jobber også med å forbedre På Lag, som er en fin tjeneste for nye spillere. Også økt satsing på Andelstorget ser vi tiltrekker seg flere nye kunder». – «Vi må jobbe med å vise oss frem for de som har lyst til å spille, men ikke kjenner oss. Klarer vi det, kan vi påvirke omsetningen positivt».

Hva er dette for noe sludder, direktør Garmann?? Sover du i timen….??

Når du og NR-ledelsen legger premissene fra kompetansespillerne til side, da vil utviklingen bli akkurat som vi har sett over flere år. Spillerforeningen har vært tydelig i alle disse årene – både hva som er feil, og hva konkret man må rette opp i produktene og markedsføringen av NR-konseptet. Det er bare å lese våre kronikker her på nettsiden fra de siste 15 år….!!

Hva er en kompetansespiller?

Dette er noen karaktertrekk: Ekstrem selvkontroll, du må vite når du skal spille og når du ikke skal spille, gode strategier for eget spill, mye statistikk, all mulig statistikk, da statistikk lyver ikke, ikke lytte til tips og kommentarer fra «øst og vest», gjør du det, da blir du en garantert taper.

Du bør være klar over at 97 % av de som spiller, de taper i lengden. Dette sier noe om at du må sette ekstremt strenge krav til deg selv.

Produkter som Millionsjansen, På Lag, Andelstorget og Stalltips er ikke interessante. Kompetansespilleren ønsker Å BRUKE EGEN KOMPETANSE i eget spill, eventuelt kan han spille på lag med gode venner som han finner på jobben eller i nabolaget der han bor. Egne analyser og egne strategier er helt grunnleggende, både for resultatene fra spillet, og særlig også for egen interesse for spill. Norsk Rikstoto har bommet på denne forståelse i 20 år. Dette er helt avgjørende for omsetning og rekruttering av flere tusen kompetansespillere.

Politiske skillelinjer.

Enerettsmodellen – om det norske markedet skal være strengt styrt av departementet gjennom aktørene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto – eller om det norske markedet skal endres til en «kontrollert konkurranse mellom tilbydere» skiller i dag partiene på Stortinget. Arbeiderpartiet og venstresiden ønsker enerettsmodellen, og begrunner dette ut fra statlig kontroll og at man ikke vet bedre. Høyre, Fremskrittspartiet og de borgerlige partier mener også at spillmarkedet skal være under kontroll, men at flere tilbydere skal få delta i dette marked. Det gir konkurranse, som i seg selv er sundt.

Kapitalinntekter skal dekke nedgang i spillets omsetning.

Det Norske Travselskap og baneselskapene søker alternativer. Noen innspill om å gjøre spillproduktene bedre og mer attraktive overfor de viktigste kundesegmentene, kommer ikke fra disse. De har hatt flere år på å komme med innspill av endringer, uten at noe har skjedd.

Ofte hører vi at DNT-representantene ikke ønsker å blande seg inn i hva styre og ledelse i Norsk Rikstoto gjør, og ikke gjør. Man skulle tro de hører til samme «familie»?. Verden er den at Norsk Rikstoto lever sitt liv, og DNT/ baneselskapene lever sitt liv.

Hver måned blir vi presentert for nye salgs- og byggeprosjekter i Trav- og Galopp-Nytt. Ved Bjerke i Oslo planlegger man 1.500 boliger- Ved Momarken planlegges 100 boenheter, som i følge dem selv skal gi 50 millioner i pluss. Vi får bare håpe at prosjektet er bedre planlagt enn hva man evnet da Leangen travbane ble solgt – uten at man kjente salgssum, og hadde ryddige planer for utfasing. Drammen travbane er stengt ned, men salg er satt på vent. Vi hørte en stund tilbake av midler fra et salg av Drammen travbane skulle bli nyttet ved videreutvikling av Jarlsberg, men hva som er gjort og hva som ikke er gjort, synes uklart pr dato. På Forus jobbes det med å legge ut boligprosjekter. Også ved de øvrige banene kan eiendomsprosjekter komme.

Vi vet bare at disse byggeprosjektene vil ta lang tid, mye er uklart, lite en kontraktsfestet, og når inntektene vil komme – som kan komme hestesporten til gode – det vet vi ikke. Vi er imidlertid overrasket over, og er reelt uenige, når man nytter kapitalinntekter til å dekke sportens driftskostnader. Ganske uvanlig innenfor en næring.

Vinteravvikling  -  gode innsparinger.

Det er godt kjent at økonomien i hestesporten har blitt strammere med årene. Lavere omsetning gir lavere inntekter.

DNT og sporten har tatt et viktig grep. Noen baner blir stengt en periode på vinteren, samtidig som DNT/ NR har et samarbeid med ATG/ Sverige noen dager i uken.

For mange spillere er dette helt greit. Det er noen spillere som ikke deltar i spill til Sverige eller utlandet, det er de spillerne som av tidsmessige grunner kun konsentrerer seg om spill til norske baner. Å gjøre de nødvendige analyser også til Sverige, blir ikke prioritert av en del spillere i Norge.

Flere baner ble sist vinter preget av vinterstenging i kortere eller lengre perioder. Det gir store innsparinger i driftsbudsjettene, og er derfor viktig for kostnadsbildet i sporten.

Trenerne får en omlegging i sine rutiner. Når Biri, Momarken eller Klosterskogen holder stengt, da må trenere i disse regioner bruke bilen noe mer. Vårt inntrykk, alt medregnet, så aksepterte trenerne disse endringene.

Noen hovedtall:

Fra årsrapporten leser vi:

 • Omsetning fra spill: 3.144 millioner i 2023, 3.263 millioner i 2022.
 • Andre driftsinntekter: 49 millioner.
 • Import av spill: 1.749 millioner.
 • Eksport av spill: 1.036 millioner.
 • Driftskostnader: 502 millioner.
 • Lønnskostnader: 92 milliooner,
 • Antall ansatte: 82.
 • Egenkapital: 66,7 millioner.

Omsetningsbudsjettet for 2024 er satt til 3.251, som er det samme som for året 2022. Det aner oss at årsbudsjettet vil bli endret av NR-styret om noen måneder……..

GOD SOMMER.

Harald Ruud,
97039389