IMG 9484Under høstjakta, som norsk landbruk kjenner godt, heter det at når jegere skyter småvilt, da skremmer man bort storviltet. Ledelsen i spillselskapet manipulerer den moralske evnen til spillergrupper. Man passiviserer spillernes tankesett, og for hvert år blir hestesporten i økende grad sponset av personer som lever av midler fra trygdekontoret…! Tross myndighetenes sosialpolitiske krav, og mye svikter hos Norsk Rikstoto, som resulterer, år for år, at interesse dempes hos noen tusen store og små spillere. 750 millioner er tapt i årlig omsetning. Noen sier: En gang spiller, aldri mer. Stian Hallenstvedt sa på RD at «de som klager mest, spiller for småbeløp og eier ikke hest». Det var en sjåvinistisk uttalelse, grovt feil. Stian får, naturlig nok, så hatten passer i teksten nedenfor.

Av Harald Ruud, leder i spillerforeningen, og;

  • Krypto-Offiser i Luftforsvaret/ Rygge Flystasjon.
  • Oslo Børs, 5 år
  • Stortinget, 4 år
  • Partner i amerikanske konsulentfirma, 3 år
  • Landets dyktigste spill i 25 år, ref skattejurist og regnskapsfirma.
  • Kunsthistoriker/ kunstsamler sammen med ektefelle.
  • Investor i børsnoterte aksjer.
  • Har klatret til topps i eget enkeltmannsforetak!
  • En glad og ryddig livsnyter med masse erfaring og kunnskaper.
  • Hesteeier i årene 1985 – 2014, 26 hester.

Spillerforeningen har samlet noen momenter som er helt sentrale for ledelsen av Norsk Rikstoto. Målet er samtidig å informere Stortinget og myndighetens om faktorer ved spill som skaper uønsket adferd hos spillere/ tapere, dvs personer som ikke har god egenkontroll, og Norsk Rikstoto bidrar til dette.

«En styrediktator».

«Styreleder Silvija Seres er hestesportens største trussel», skriver redaktør Truls G Pedersen i TGN. Han minner om NR-vedtektene hvor det heter: «Norsk Rikstoto har gjennom konsesjon gitt av Kongen, ansvar for alt veddemål med totalisator og skal bidra til at inntektene fra spillet kommer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl til gode».

Kompetanse er nøkkelen til bredt aksepterte resultater. Enten er spillet og omsetningen tilfredsstillende, eller den er det ikke. I 15 år har utviklingen vært negativ. A/S-kapitalen var i en periode tapt, inntil myndighetene til opp med hva Staten mottok i totalisatoravgift. Tross dette, selv om mange søker å pynte på sin egen rolle og eget omdømme, er nedgangen i brutto omsetning helt entydig, fra ca 3,95 milliarder til ca 3,2 milliarder til norske løp pr år.

Styrerepresentant Fredrik Eng sier til TGN, når styrelederen svikter, «det er ingen tvil om at heste- og spillekompetanse må stå sterkt». Gjør den det? Nei. Har den gjort det de siste 15 år? Nei. Kan det være en viktig faktor for at utviklingen i omsetning blir hva alle kan lese? Ja.

Det spekuleres mye om LMD har plassert henne inn i styret som styreleder fordi departementet søker en totalløsning med et sammenslått Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Det vil være en katastrofe for hestesporten.

DNT’s styreleder Erik Skjervagen blir provosert av Fredrik Engs svar. «Jeg forventer at sportens representanter i NR-styret følger lojalt opp det syn sporten selv har spilt inn i høringsprosessen om pengespillov». Fredrik Engs kommentarer er uakseptable.

Tage Pettersen, Høyre, medlem av Stortingets kulturkomite, uttaler til TGN at «Jeg er forundret over innholdet i høringsinnlegget til Rikstotos styreleder». I en komitehøring i Stortinget ble Silvija Seres spurt av Pettersen om hennes ambisjon var at Staten skal ha flertall i NR-styret? Seres svarte ikke, noen synes nok det kanskje var det klokelig at hun var taus….??

Hvorfor er dette viktig? spør du. Når man har et styre uten nødvendig kompetanse, når vi har registrert at LMD ikke har nødvendig spillefaglig kompetanse, når vi over flere år har skjønt at Lotteritilsynet heller ikke har den nødvendige kompetanse, da får vi et viktig Norsk Rikstoto uten den nødvendige ledelse, internt og eksternt. Slik det har vært i flere år, blir beslutninger preget av tilfeldigheter. Som man synser i skogen……..

Nylig har Norsk Rikstoto ansatt Lise Mette Kjellberg som kommunikasjons- og omdømmeansvarlig. Vi velger å tro at hun er dyktig, at hun kan gjøre en god jobb. Vi ser imidlertid to utfordringer, at stiftelsen har et dårlig fungerende styre, en svak ledelse som famler og famler. Kjellberg bekrefter at hun i barne- og ungdomsår hadde noe kontakt med nordlandshest, men lite kjennskap til travet. «Jeg må bruke tiden etter 01. januar til å lese meg opp», sier hun. Vi ønsker henne lykke til, samtidig som vår magefølelse sier at hun vet lite om spillets grunnleggende forutsetninger. Hun kan fort bli talerør for de i NR-ledelsen som allerede er på et sidespor.

Stian Hallenstvedt.

Da han uttalte seg åpent om småspillere og det å eie løpshest, da bekreftet han egentlig mye om hvem han selv er. Han går på autopilot. Han provoserer med sin enkle voodoo-tenkning.

Vi velger å ha respekt for både storspillere, småspillere og hesteeiere. I Spillerforeningen har vi medlemmer i alle grupper.

Spillerforeningen har i alle år vært opptatt av at «spill skal være en sunn hobby og hyggelig forlystelse», at spillere har god egenkontroll, at man er selektiv i sitt spill, at man har gode strategier for spillet. Mange av oss lærte mye av redaktør Bjørn Håkonsen i Spillernes blad og vennskapet med ham gjennom årene 1995 til 2018.

Jeg har selv vært eier/ deleier av 26 løpshester, noen innen travet og noen i innen galoppen. Jeg valgte å legge dette engasjementet bak meg i 2014 etter visse overraskende erfaringer fra deler av et egensentrert miljø ved Øvrevoll. Visse personer ønsket ikke åpenhet knyttet til mistanker om doping, undersøkelser og oppfølging ble holdt tilbake. Slike holdninger og de beslutninger som ble tatt, bygde ikke på en god dialog, selv om sportens reglement anbefaler dette. Da blir hestesporten den tapende part. Hesteeiere søker ærlighet og redelighet, da må de bli møtt med respekt når man har en dialog som den på Øvrevoll.

Tapsgrenser.

Grenser for tap i spillet er en utfordring for de som taper, dvs 97 % av alle spillere! Med et TBP-snitt på 65,5 % da blir det nødvendigvis slik.

For meg personlig, og flere av oss i Spillerforeningen, er debatten om tapsgrenser et ordskifte som ikke berører oss direkte. Selv satte jeg inn noen småkroner hos NR i mai/juni 2021, senere har jeg kun spilt av gevinst. Pr dato har jeg kr 20.000,- på min spillekonto, og verden går videre……. Jeg har ikke tap fordi jeg er dyktig i mine strategier………

De som har tilgang til store beløp, kanskje i en setting med hvitvasking av svarte penger, blir rammet av myndighetenes krav om tapsgrenser. Det gjelder særlig visse bransjer, som byggebransjen, og det gjelder svake NAV-kunder. Kanskje skal vi være åpne i vårt samfunn for at svarte penger kan «komme tilbake til samfunnet» gjennom spill hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto». Det er flere positive samfunnsøkonomiske effekter ved dette. Samtidig skjønner jeg myndighetenes argumentasjon ved at alle skal forholde seg til de skatteregler som eksisterer til enhver tid.

Darwin – «alle menn er primitive».

Ordskiftet om tilbakebetalingsprosent (TBP) har i 15 år vært ganske nerdete. Journalistene i Rikstoto Direkte har eksempelvis vært mest opptatt av den gode historie mer enn sannheten og hva som er grunnleggende viktig for omsetning og netto inntjening – og å tilfredsstille de sosialpolitiske krav for noen tusen spillere.

«TBP for V75 har økt fra 60 til 65 prosent i V75», sier juridisk direktør Lene Sakariassen. Det er rett, men det er også feil!

For tirsdagenes Bjerke-V75 er TBP reelt 60 %. NR har i tillegg lagt inn en ordning hvor 5 prosentenheter i tillegg nyttes til egne tilleggspotter «til en alenevinner», som man sier i reklamen. Markedsføring rettet mot en alenevinner, er spilledrivende, sier NR-ledelsen. For noen sårbare spillere, en mindre gruppe, er det korrekt. Men hva med de mange tusen spillere som evner å tenke selv, som vet at løpsrebusene fra gang til gang ikke gir et resultat med en alenevinner, som forholder seg til denne enkle vurdering når man leverer eget spill, og som derfor ikke blir påvirket av en illusorisk NR-reklame? Totaleffekten gir seg selv, det blir en ny minus, og Seres tar feil.

Hvorfor brukes flere millioner ekstra i TV-reklame, mer enn gjennomsnittet, i dagene før den 20. i hver måned? Dette har vært aktuelt i flere år. Svaret er enkelt, ledelsen i NR søker å henvende seg til et segment med «svake mennesker», de som lever av midler fra NAV. Men bør NAV-brukere være en naturlig målgruppe for et norsk spilleselskap? Vi mener nei. Det skaper reelle tapere og flere som oppsøker hjelpelinjene som Lotteritilsynet og myndighetene har etablert. Når NR manipulerer de moralske krav fra samfunnet, da er dette punkt en del av hvor det svikter.

Erfaringene for «flaggskipet» V75 på lørdager er ikke mye bedre. Noen år tilbake var V75-omsetningen 16-18 millioner ukentlig. Men det er historie, som vi i Spillerforeningen har skrevet om i flere år her på nettsiden. Det er en elendig forretningside å ta livet av eller å dempe interesse hos kundene. Til tider virker det som at halvparten av oss opplever at NR-reklamen er en løgn, og at den andre halvparten av oss mener den ikke er sann……..

Utviklingen for V75-konseptet minner litt om dårlige debatter på TV hvor de eneste vinnerne er de som slapp å se på……. Vi får se hva den nye kommunikasjonsdirektøren hos NR kommer opp med….?

Spill til utlandet vokser og vokser.

I Spillerforeningen søker vi spill til norske løp med norske hester. Våre medlemmer har forskjellige vaner, noen spiller kun til Norge, og noen spiller både til Norge og ATG, PMU og andre utenlandske aktører.

Personlig spiller jeg kun til norske løp av to grunner: Min prinsipielle holdning sier at dette er rett. Dernest har jeg ikke tid til løpsanalyser og strategiske valg fra kl 11.00 på formiddagen til mot kl 23.00 på kvelden. Ingen har tid til dette. Noen spiller dagen lang, og da blir konsekvensen at løps- og spilleanalysene blir dårlige, og grunnlaget for tap blir selvsagt. Selvsagt kan man spille kun til utenlandske baner, som Sverige, men hva er da hensikten med et Norsk Rikstoto?

48 % av omsetningen hos norske spillere går nå til spill til norske baner, 52 % går til spill til utlandet. «Det er historisk», skriver man i TGN. Vi er dypt bekymret.

Redaktør Truls G Pedersen skriver i TGN at «løpstilbudet er blitt noe mindre i Norge så langt i 2021 …..».Samtidig sier juridisk ansvarlig, Lene Sakariassen, at «kundene våre tiltrekkes av jevne spilleløp og store potter, som vi oftest finner i det utenlandske løpstilbudet». Hvordan var verden da totalomsetningen hos NR var tett opp mot 4 milliarder til norske løp? Hvorfor har man ikke lyttet til erfarne kunder når utviklingene har blitt som den har blitt? Mener man at vi skal ha en ytterligere nedgang i spill til norske baner, mens svenske og franske baner får økt omsetning? Tror man at de markedsanalysene NR har gjennomført, gir de grundige svar? Vi har lest flere av disse, og undersøkelsene er tendensiøse.

Kåre Willoch.

Den kloke statslederen takket av i julen 2021. Han sa og skrev mye som det var verdt å lytte til, blant annet at «om noen tror det motsatte, behøver det ikke å være riktig bestandig». Profetiene fra sportens ledere har vært på et sidespor i mange år. Kanskje noen etter hvert fil innrømme at noe er feil……

Stortingsvalget 2021 ga en ny regjering. Vi håper landbruksminister Sandra Bork lytter til sportens aktører, dvs DNT, NJ, NR og kompetansespillere.  Det bør være vilje hos AP/SP til en løsning for Norsk Rikstoto når rammer og lovverk skal gjennomgås før 01. mars 2022. Samtidig minnes vi tidligere landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum (2005-2013), som la med flere gårdsbruk i Norge enn hva noen annen landbruksminister noen gang har evnet. Statistiske fakta er en del av virkeligheten. Disse nedleggelsene innen landbruket påvirket hestesporten negativt. Færre utøvere, gir færre hester, gir et dårligere driftsgrunnlag for sport og spill. Noe av arven etter Vedum.

Kanskje Norsk Rikstoto skal lytte mer, vise åpenhet inn mot kompetansemiljøer, kanskje sørge for at reelle kompetansepersoner blir medlemmer av styret i spilleselskapet? Da kan man få frem relevante faktorer som er av betydning for alle segmenter. A-, B- og C-segmentene er forskjellige, tenker forskjellig, har forskjellig adferd. Mange i C-segmentet er lykkespillere, som lytter til tips og knapt noe annet, og som taper penger hver måned. Å bygge et bredere kundesegment, hvor flere får moderate eller gode resultater fra spillet, er fullt mulig å realisere. Det skaper i tillegg tillit og troverdighet hos mange tusen over hele landet, sikrer omsetning i Norge opp mot 5-6 milliarder, og nettobidraget til sporten blir vesentlig styrket.

Det eneste alternativet til en styrket økonomi for sporten, slik man nå jobber, er økte overføringer over statsbudsjettet. Er det en attraktiv vei for Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub? Blir ikke det ganske tradisjonelt «landbruk», ødeleggende og en faktor som kun begrenser i det lange løp?

Selv har jeg klatret til topps i mitt egen enkeltmannsforetak. Spill har vært en sunn og hyggelig virksomhet for meg i 25 år. Det vet mitt regnskapsfirma, og det vet skattemyndighetene. Jeg har i alle år valgt å ha et ryddig forhold til begge. Da lytter man til Kåre Willoch. Da sover man godt om nettene – med god samvittighet.

GODT NYTT ÅR.