SAM 2376 SMALLJeg ble fly forbannet.

Leser i siste TGN hvor det avsløres på side 3 at «Eks-direktøren kan koste sporten åtte millioner kroner».

Har NR-styret vært edrue når de har forhandlet frem slike sluttavtale-betingelser for Harald Dørum? I TGN-artikkelen nevnes at Jan Petter Sissener og Torbjørn Frøysnes, styrets leder og nesteleder, «som fikk myndighet til å fullføre avtalen». «Styret ble ikke informert om avtalens innhold»!? Hvordan er dette mulig? Hvor var DNT og NJ, som ansvarlige for økonomien i henholdsvis trav- og galopp-sporten?

 

Vi er mange tusen entusiaster innen sporten som har vært sterkt kritiske til Harald Dørums strategier. Mange vel begrunnede advarsler og våre konstruktive innspill og forslag til alternative strategier har vært mange over flere år. Brutto omsetning kunne vært 4-5-6 milliarder årlig, avhengig av hvilke tiltak NR hadde fulgt.

Men slik gikk det ikke. Driftsresultatene for sport og spill taler nå for seg. Legg bort unnskyldningene. Det er NR-styret og Harald Dørum, som administrativ leder, som har hovedansvaret.  Pr 31.12.19 var monopolselskapet teknisk konkurs. Egenkapitalen var rotet bort.

Kanossagangen til Karl Johans gate 26 og Stortinget har ført til at totalisatoravgiften er fjernet for 2020. Er det virkelig noen innen sporten som mener at Harald Dørum skal få tilgang til også noen av disse millionene? Er det noen som mener at han fortjener dette? Tror noen at en etterlønn til Harald Dørum lå inne som en premiss da Regjering og Storting strakk ut en hjelpende hånd?

Harald Dørum burde selv ha skjønt at han skulle trekke seg tilbake uten etterlønn. Han burde trukket seg tilbake for 8-10 år siden. Skulle Harald Dørum ikke skjønne dette, og skriftlig gi avkall på ufortjente gull-avtaler, da bør AML § 14 komme til anvendelse. Da bør Harald Dørum møte hestesporten i Arbeidsretten. Jeg kan forskuttere hva kjennelsen av en rettstvist vil bli. Da vil Dørum havne på tørkeloftet.

Ikke glem at en sak som denne har stor innvirkning på tillit og interesse i spillermiljøer landet rundt. Hvis ikke Harald Dørum får avskjed uten etterlønn, slik at Norsk Rikstoto er ferdig med ham, da vil dette prege omsetning negativt.

Harald Ruud,
Spillerforeningen.