SAM 7816 smallAlbert Einstein: «Hvis du ikke kan forklare noe enkelt, da forstår du ikke temaet godt nok». Det kan for eksempel, som et dagsaktuelt tema, være grunn til å spørre: Hvorfor har en indeksregulert brutto omsetning i Norsk Rikstoto under direktør Harald Dørum vært uendret eller på et stagnert nivå i 12 år, mens alle deler av vårt samfunn har hatt en årlig og naturlig vekst i snitt på 2-4 prosent? Skal norsk hestesport bare akseptere reell økonomisk nedgang, at løpspremiene alle ukedager skal ligge pinlig lavt, år etter år? Alvoret for sporten er betydelig. Vi ser netto nedgang i antallet løpshester, antallet trenere og antallet oppdrettere. Å rekruttere hesteeiere er krevende. Økonomien i sporten er usunn, direkte usunn. Vi har i 2019 kommet til det tidspunkt da Sissener, Dørum og Tønnessen må vise ansvar og trekke seg tilbake. Driftsresultatene hos Norsk Rikstoto er elendige. Hadde selskapet vært børsnotert, og man hadde hatt et ansvarlig styre som representerte ansvarlige eiere, da ville disse tre personene i ledelsen av selskapet vært fjernet for flere år siden.

 

Avslørende dialog 09-10. mars på Facebook mellom styreleder Jan P. Sissener og leder i Spillerforeningen, kompetansespilleren Harald Ruud.

Sissener: Harald Ruud, du har 95 % å distribuere. Sporten får 15,5 %, spillerne snaue 69 %, og drift 10 %, det siste tallet inneholder egentlig en del sportsorganisatoriske kostnader. Hva er ditt forslag til fordeling? (Alle tall er ca-tall).

Ruud: Ditt utgangspunkt, Jan Petter Sissener, er feil. Du tenker statisk, og når NR-omsetningen i 10-12 år har vært på et stagnert nivå, da blir sporten lidende. Du må lære deg betydningen av endrede TBP-forutsetninger, noe som også demper kostnader innen markedsføring og egen salgs- og markedsorganisasjon. Så må du lære deg at spillerne ikke får 69 %, du må regne med bongavgiften, slik at reell tilbakebetaling er ca 65,5 %. ATG har varslet endrede TBP-betingelser, de skjønner at spillbransjen må ha konkurransedyktige produkter. Proteksjonisme kan du og NR glemme! Monopolet er egentlig bare en politisk flopp pr 2019, ref Sverige og Danmark som har liberalisert.

Jeg mener det er realistisk at brutto omsetning kan bli økt opp mot 5-6 milliarder kroner hos NR innen 5 år, gitt de forutsetninger jeg og Spillerforeningen har skrevet om på vår nettside i 10-15 år. Husk til slutt: Jeg kan alt med forutsetninger og utfordringer for sport og spill langt bedre enn deg. Jeg burde vært styreleder eller direktør i NR, noe tidligere landbruksminister Johan C Løken sa til meg på Øvrevoll i 2006 (da Dørum ble ansatt som daglig leder i NR). SKAL DU SNART TREKKE DEG TILBAKE SOM STYRELEDER, JAN PETTER SISSENER??».

Sissener: «Harald Ruud, med det saklighetsnivået avslutter jeg diskusjonen».

Ruud: «Helt greit, Jan Petter Sissener. Din primitive hersketeknikk imponerer likevel ikke. Du må lære deg noe om å lytte til reell kompetanse, ervervet fra de som kan dette best på verdensbasis. Da regner jeg med at jeg treffer deg på veien ut av korridorene og styrerommet, hvor du ikke har noe å gjøre. Og husk – jeg er ikke alene innen hestesporten om å mene at du, Dørum og Tønnessen bør gjøre noe annet. Resultatene over 12 år sier alt. God helg».

Gjenpart av FB-dialogen ble sendt som kopi til styret og medlemmer i Spillerforeningen, bosatt over hele landet. En erfaren person med 40 års næringslivsbakgrunn, skrev:

«Jan P Sissener er opptatt av å være en form for riks-synser på flere arenaer. Han blir ofte kontaktet av medier, og jeg tror han liker å bli oppfattet som et orakel. En slik holdning er det vanskelig å forsvare på lang sikt. Det synes som om hans selvinnsikt er i ferd med å tape seg, og det gjør nok vondt å erkjenne faglig begrunnet kritikk.

Enig meg deg, Harald, han er ikke en person vi trenger i den rollen han har i NR».

Markedssjefens CV.

Morten Tønnessen har en meget detaljert og selvskrevet CV nevnt på nettsiden til Norsk Rikstoto. CV’en er overraskende lang og virker betryggende, for å si det sånn.

Det nevnes at han inngår i «en innsiktsbasert ledelse», at de har som mål «å gi kunden gode brukeropplevelser», og at han som markedssjef «evner å se og forstå sammenhenger». Han har vært markedssjef i 17 ½ år. Så vet vi det…….

Men hva med driftsresultatene over disse 17 årene hos Norsk Rikstoto, Morten Tønnessen? Når vi indeksregulerer tallene, hvorfor er det ingen vekst, tross monopol og bedre politiske forutsetninger enn de fleste selskaper i landet av en viss størrelse?

Nøkkeltall fra Rikstoto’s resultatregnskap, indeksregulert i forhold til 2017-kroner, tidligere gjengitt i TGN (beløp i 1.000 kroner):

2017: 3.893.998
2016: 4.055.573
2015: 4.010.907
2014: 4.007.006
2013: 4.238.768
2012: 4.414.124
2011: 4.365.760
2010: 4.279.326
2009: 4.335.855
2008: 4.541.116

Administrasjonskostnader i prosent av omsetning:

2017: 3,35 %
2012: 2,96 %
2008: 1,84 %

Da Jan Petter Sissener ble styreleder i NR, uttalte han til TGN: «Vi skal snu alle steiner». Hensikten var å skjære ned kostnader. Administrasjonskostnadene målt opp mot brutto omsetning, tyder ikke på at styreleder har fulgt opp egne ambisjoner. Reell vekst i administrasjonskostnadene er på 82 %.....!!!??

Utviklingen av antallet bedekninger og fødte føll, bekrefter med all tydelighet at oppdretterne holder igjen, flere gir seg, da økonomien i hestesporten er syltynn, rett og slett usunn:

Bedekninger av kaldblods i 2018: 837 stk
Bedekninger av kaldblods i 2002: 1.419 stk

 

Bedekninger av varmblods i 2018: 699 stk
Bedekninger av varmblods i 2002: 1.203 stk

En reell nedgang på 582 stk bedekninger for kaldblods, og 504 stk bedekninger for varmblods. Dette illustrerer meget tydelig den klare tilbakegang som har preget hestesporten de siste år. Utviklingen har bidratt til færre løpshester, færre løp, mer oversiktlige løp, som igjen betyr begrensninger for attraktive spilltilbud. Alt blir et resultat av reell nedgang i omsetning og kundeinteresse hos spilleselskapet, ikke minst hos viktige kompetansespillere over hele landet, og som er den reelle motoren for spill på hest i Norge.

Hovedansvaret for denne utvikling ligger hos styreleder Jan Petter Sissener, direktør Harald Dørum og markedssjef Morten Tønnessen.

Så må det sies at NR-styret og NR-rådet har et overordnet ansvar ved at de ikke har fjernet disse personene fra NR-organisasjonen langt tidligere. Det er en utfordring at majoriteten i styret og rådet ikke har den nødvendige spillefaglige kompetanse, det blir ofte slik i organer som er oppnevnt av landbruksdepartementet og interessegrupper som ikke har reelt aksjonæransvar. Det er en viktig side ved hestesporten, som gjør den noe amatørpreget, sammenholdt med vilkår og krav som annet næringsliv må forholde seg til i vår nasjon.

www.spilllerforeningen.no, hvor de fleste kronikker er skrevet av kompetansespilleren Harald Ruud, og gjennom Spillernes Blad og redaktør og spilleguru Bjørn Håkonsen siden 1995, har advarslene hvert år vært tydelige. Samtidig har vi lagt frem godt kvalifiserte råd om hvilke endringer Norsk Rikstoto burde ha tatt innen produktutvikling, gjøre produktene mer konkurransedyktige og attraktive, også i en internasjonal setting, noe som er viktig pr 2019 og fremtiden. De konkrete forslagene ville samtidig gitt vesentlig lavere kostnader innen markedsføring, administrasjon og utvikling/ datatilpasning.

Vi gjentar: «Sissener’s selvinnsikt er i ferd med å tape seg». «Sissener har vondt for å erkjenne faglig begrunnet kritikk». «Han er ikke en person vi trenger i den rollen han har i NR».

Vi vet det er flere i Norge som kan bekle disse viktige funksjoner i NR, personer som har reell kompetanse med næringslivserfaring innen personlighetsutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling – og selvsagt reell kompetanse nasjonalt og internasjonalt innen spill og spill- og markedsforståelse.

Eller som markedssjef Morten Tønnessen nevner i sin CV: «Personer som evner å se og forstå sammenhenger»……….