SAM 8313 smallSkal Norsk Rikstoto selge realistiske forventninger, slik at spill blir en sunn hobby eller hyggelig forlystelse, som samtidig sikrer økonomien i norsk hestesport, eller skal det være slik, som mange tusen spillere erfarer år for år, at spill på hest i Norge skal være et kappløp med tapsbonger på grunn av elendige TBP-betingelser, samtidig som vi registrerer at hestesporten får færre hester, færre løp og en sterk reduksjon i omsetning til norske løp? «Jeg opplever at direktør Harald Dørum i Norsk Rikstoto manipulerer virkeligheten», ble det sagt på Spillerforeningens årsmøte.

 

Dyktige kompetansespillere fra Hamar, Vang, Bergen, Laksevåg, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Oslo og Asker nøt livet over 4 dager, deltok med fellesspill på Øvrevoll, Umeå og Bjerke, tok gevinster på kr 44.000,- (som ga en TBP for eget spill på ca 130 %), da vi satte hverandre i stevne fra torsdag 06.09 til søndag 09.09. Mye moro blant gode venner i Spillerforeningen!

Årsmøtet.

Fredag var vi samlet hjemme hos Harald på Hvalstrand i Asker. Det ble servert rødvin fra hjemlandet til champion-rytter Carlos Lopez, noen six-pack fra Aas Bryggeri, fransk konjakk fra Avignon-området (hvor paven hadde sitt hovedsete en periode noen hundre år tilbake), samt noen pizzaer, med og uten smakfulle galapagos-ingredienser (etter benkeforslag fra representanten fra Laksevåg).

Årsmøtesakene bruker vi aldri lang tid på. Rolv redegjorde for regnskapet, flere av de viktigste temaer som foreningen har hatt fokus på det siste året, er gjengitt på vår nettside, og det er lite dramatikk ved valgene. Ole Johan Eikeland (Bergen) og Øystein Nilsen (Kristiansand) kom inn i styret som nye medlemmer. Styresammensetningen for 2018-2019 er gjengitt på nettsiden.

Facebook.

Flere savnet en side på Facebook i regi Spillerforeningen. Øystein Nilsen tar initiativ til en slik debattside og vil administrere denne.

Det er viktig at forutsetninger for spillet, TBP-forutsetningenes betydning og sunne rammevilkår for sport og spill, og kanskje noen unike historier fra dette og hint innen norsk hestesport, kan få plass på vår FB-side. Det er viktig at kompetansespillerne har flere stemmer i det offentlige rom.

Flere nevnte at vår FB-side må ha fokus på rammevilkår, og at useriøse innlegg med grovt innhold ikke slippes til. Lovverket har tross alt klare rammer, som norsk injurielovgivning. Dette vil administrator følge med på.

Sverige, ATG – hva skjer?

SAM 8315 smallDen mest interessante debatten disse dagene ble ordskiftet om hva som skjer i vårt naboland, og spesielt hva som vil skje etter 01. januar 2019. Svenske myndigheter har vedtatt en liberalisering av spillemarkedet. Det betyr at de etablerte selskapene, slik vi kjenner dem, får konkurranse av nettselskaper som i dag er etablert utenfor Skandinavia.

Forutsetningen er selvsagt at svenske myndigheter får full kontroll, at avtalte prosenter og delbeløp fra omsetning går til «formålene», som blant annet blir svensk hestesport, og at tilbyderne av spill kommer i en sunn og skjerpende konkurranse med hverandre. Denne modell for organisering har Spillerforeningen alltid vært positiv til.

Så kommer spørsmålet: Hva vil dette føre til? Hvordan vil skandinaviske spillere agere? Hvordan vil markedet i Sverige, men også i Norge, utvikle seg når de nye svenske aktørene får anledning til å organisere spillet med en TBP de selv setter opp, uten av myndighetene skal behandle TBP-forutsetningene og aktuelle endringer fra gang til gang?

Den svenske organiseringen betyr et optimalisert spillemarked. At tilbyderne av spill får valgmuligheter. At spillerne får valgmuligheter. Dette skaper oppmerksomhet, vil gi sterk vekst i total omsetning, vil gi økte inntekter til svensk hestesport. Vi sier: ENDELIG!!!!

Men hva betyr så dette for Norsk Rikstoto og norske spillere? Etter våre drøftelser disse dagene skal vi være tydelige:

  • Norske politiske myndigheter vil om noen tid se til Sverige, da vil et håpløst monopol i Norge havne på eldresenter. Enerettsmodellen har gått ut på dato! Det er en proteksjonistisk og skjermende modell, som har lite med fremtid i seg. Å skjerme seg fra konkurranse i en digital verden, er ganske enfoldig. Det fungerer ikke.
  • Norsk Rikstoto vil allerede i januar få en sunn konkurranse. At denne konkurranse vil passe dårlig inn for dagens styre og dagens administrative ledelse bekrefter mest at Norsk Rikstoto lever «i forrige århundre».
  • De svenske selskapene vil raskt endre TBP-forutsetningene opp mot et optimale nivå, slik vi ser i Australia, Hong Kong og ved Meadowlands, USA. Det betyr en snitt-TBP på 83 %.
  • Norske spillere vil registrere produkttilbudet og forutsetningene allerede i januar. De vil raskt søke til ATG og de nye tilbyderne av spill i Sverige. Det betyr en tung konkurrent for Norsk Rikstoto! Kanskje vil vi igjen erfare at Norsk Rikstoto vil søke å hindre norske spillere å delta i et interessant marked? Hva dette konkret vil bety for omsetningen til NR, skal vi ikke har noen klar mening om i september. Vi vil bare si til Norsk Rikstoto og norsk hestesport: NÅ MÅ DERE SNU DERE RUNDT! NÅ MÅ DERE HØRE PÅ SPILLERFORENINGEN OG PROFESSOR THALHEIMER! NÅ MÅ DERE FINNE FREM RAPPORTEN TIL PROFESSOREN FRA 2001. NÅ MÅ DERE TA FORNUFTIGE TBP-GREP! Hvis ikke, da vil dere og hestesporten få maksimale problemer.

I 2016 og 2017 var det en seriøs dialog mellom ATG, Danske Spel og Norsk Rikstoto. Man drøftet et spennende skandinavisk samarbeid, en felles modell for vårt hjemlige marked. Norsk Rikstoto la imidlertid frem sine «norske» argumenter med enerettsmodell og tradisjonell/ utkonkurrert tilnærming til viktige og globale TBP-forutsetninger. ATG satte etter hvert strek. ATG fant det ikke riktig å bruke tid på enfoldige julenisser og utkonkurrerte aktører fra Norge. For å si det tydelig: ATG GA DIREKTØR HARALD DØRUM OG NORSK RIKSTOTO ET SPARK I RÆVA!!!! VI GIDDER IKKE BRUKE TID PÅ DERE LENGER, var holdningen hos svenskene.

Tilstanden minner om et ektepar som var innehaver av ei veikro i North Sydney i Australia. Da omsetning og all aktivitet gikk ned, måtte de sette ut dette skiltet: «Stopp her før vi begge sulter i hjel». En del dyktige entusiaster i norsk hestesport kan lett komme i samme situasjon i månedene fremover, og i hvert fall i 2019 og 2020.

Krav om registrert spill har tydeliggjort spill med svarte penger.

I mange år har det vært godt kjent at en del aktører har drevet en virksomhet med svarte penger. Omsetning i spillet har i et betydelig volum kommet fra personer i liberale yrker. Hester har blitt kjøpt av personer fra liberale yrker. Kjøp og salg mellom aktører i sporten har foregått med svarte penger. Volumet av dette skal vi ikke ha noen formeninger om, og hver enkelt bør ha sitt eget forhold til moral og etikk.

Når norske myndigheter innførte registrert spill hos Norsk Rikstoto fra 01. januar 2018, ga dette umiddelbart en redusert totalomsetning. Ved begynnelsen av året ble det spekulert i TGN om omsetningen ville gå ned med opp 7-10 %, kanskje mer, kanskje mindre. Som forening gjorde vi oss noen tanker om dette i første halvår her på nettsiden.

Et moment har ikke kommet frem i denne debatten. Landets politiske myndigheter krever å komme svart økonomi til livs, lovverket er tydelig, men viljen og evnen til omgåelse fra de som har slik mulighet, er stor. I Spillerforeningen har vi aldri hatt noen annen tilnærming til dette enn at godtfolk oppfordres til å følge norsk skattelov, at man opptrer med moralsk ansvarlighet. Dette er imidlertid ikke vårt hovedtema i dag. Vi spør: Hva bør samfunnet gjøre når og hvis det er noen milliarder på «avveie», at noen milliarder inngår i den svarte økonomi? Kan det da være et logisk spørsmål: Bør samfunnet ha noen kanaler slik at svarte penger finner tilbake til vår virkelighet, at de får anledning til å bli hvitvasket? Spørsmålet er politisk krevende, det skjønner vi, man har aldri tidligere akseptert dette i full offentlighet blant partiene i Stortinget. Hvis man imidlertid åpner for en forsiktig aksept av hvitvasking gjennom spill hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, noe som har foregått i alle år, da ville store millionbeløp bli fjernet fra annen aktivitet. Da blir millionbeløp blant annet fjernet fra finansiering av kriminalitet.

Det man oppnådde ved å innføre registrert spill i januar 2018, er at 200-400 millioner i brutto omsetning ble tatt bort fra Norsk Rikstoto, dette som en anslag. Vi spør: Burde denne hvitvasking fått fortsette?

Hvis svaret er nei, slik vi kan forvente, hva bør myndighetene gjøre for å kompensere dette bortfall i brutto omsetning? Det kommer ikke noe svar i full offentlighet fra myndighetene, men man bør tenke seg om, man bør være klar over at det ene inngripende tiltak som man innførte har vesentlige driftskonsekvenser for sporten. Hestesportens økonomi er allerede anstrengt pga svak ledelse hos Norsk Rikstoto og produkter som ikke er konkurransedyktige. Registrert spill gjør situasjonen enda vanskeligere, noe som vil komme frem når årsregnskapet for 2018 blir lagt frem.

Spill fra og til utlandet.

Direktør Harald Dørum har lagt inn maksimalt antall spill til og fra utlandet de siste 2 år. Spillerforeningen har tidligere her på nettsiden kommentert de effekter vi kan forvente av dette. Totalbildet har vært preget av hyppige endringer i produkter og volum. Derfor har vi valgt å ikke gå inn i dette i detalj.

Spillerforeningen er imidlertid tydelig på at spillet til utlandet flytter betydelig omsetning bort fra spill på løp i Norge. Dette er i seg selv grovt uheldig, både fordi redusert omsetning demper interessen for norske løp, samtidig som spillergruppers fokus blir flyttet fra norske løp til utenlandske løp.

Spill fra utlandet – Sverige, Danmark, Frankrike, og flere – til norske løp har hatt et visst volum i 2018. Vi tillater oss å komme med det enkle resonnement at når norske spillere spiller mindre til norske løp pga dårligere spilleløp, da vil det også være sannsynlig at også spill fra utenlandske spillere til Norge vil bli dempet etter hvert? Dette blir utviklingen. Norsk Rikstoto graver gradvis vekk grunnlaget for norsk hestesport, også sett på den måten.

Eget spill disse 4 dagene.

Når de gode vennene i Spillerforeningen kommer sammen, da blir det noe fellesspill og noe spill fra hver enkelt. Disse 4 dagene tok vi totalt kr 44.000,- i gevinster fra V-spill og de hurtigrepeterende spillene.

Vi spekulerte oss litt bort fra gevinst i V75. Vi fikk noen kroner, men toppgevinstene ga vi bort til andre disse dagene.

I 2017 tok vi kassa i V65 på Øvrevoll. I år ble det 3 stk 6’ere i V65.

Vi tok flere 5-sifrede tripler og noen smågevinster i Vinner og Plass. Bergenserne tok noen gevinster i tvilling. DD-spillet er alltid populært, og vi er nok blant landets dyktigste i DD. DD er det produkt for flere av oss som gir god avkastning gjennom året. Dette på grunn av gode DD-strategier for et spill med 75 % i TBP, en TBP som vi i Spillerforeningen fikk på plass for 12 år siden sammen med tidligere direktør Arne Herberg. Vi bidro til at TBP i DD ble hevet fra 70 % til 75 %, det enkelttiltaket de siste 10 år som har bidratt til størst reell volumvekst.