SAM 3621Det er viktig at regelverk og rutiner rundt spillet er ryddig og skjer i aksepterte former. Den 13. mai ved V75-spill til Biri ble innlevering for systemspill avbrutt pga dataproblemer hos Norsk Rikstoto. Dette er uheldig, og gir selvsagt begrensning i omsetning. Like viktig er at rutinene overfor spillere som blir berørt, følger regelverket. Lederen i Spillerforeningen, Harald Ruud, var en av de mange spillere som fikk problemer med å delta i spillet. Hans innlevering ble avbrutt. Når dette skjedde, og i det første døgnet etter at dette skjedde, fulgte Norsk Rikstoto rutiner som fortjener å bli forbedret. Nedenfor er Ruuds brev til direktør Harald Dørum og kundestøtten i NR gjengitt.

 

REGELBRUDD, KLAGE PÅ BEHANDLING, KRAV OM TILBAKEBETALING.

Viser til reglementet § 8.3, hvor det heter at «Ved registrert spill skjer overføring av gevinst eller tilbakebetaling automatisk til den konto spilleren har oppgitt».

Viser også til sak 33503, og oppgitt referanse nr: F8RNXV.

Jeg krever å få tilbakeført etter forsøkt V75-spill til Biri 13.05:

Innsatsbeløp

Kr 2.104,-

Oppgitt gevinst/ delbeløp:

Kr 44,-

Skal tilbakeføres totalt:

Kr 2.050,-

Historikk.

Kl 14.30 ble systemspill søkt innlevert til V75 på Biri. Systemet var på 403 bonger, pris m/avg kr 2.104,-.
Kl 14.38 fikk jeg oppgitt på PC at «Registreringen av systemspillet ditt ble avbrutt». Da var 206 av de totalt 403 bongene blitt registrert, noe som tilsvarte en pris på kr 1.741,- eller 82,75 % av total.
På melding ble det oppgitt: «Det har oppstått en teknisk feil. Feilen er logget, og vi jobber med å rette den. Vi beklager, og håper du prøver igjen litt senere».
Jeg ringte kundestøtte hos NR, snakket med Ronny, og kl 14.41 ble det oppgitt at del av system som var innlevert, skulle bli slettet/ fjernet. Kr 2.104,- skulle tilbakeføres min konto pr omgående.
Da jeg hadde ambisjon om å spille V75 denne dagen, satte jeg inn kr 2.000,- kl 14.46 til konto. Kl 15.07 var beløpet kr 2.104,- enda ikke refundert.
Kl 14.59 var brutto omsetning hos NR i V75 kun kr 10.325.649,-. Jeg skjønte at flere hadde samme problem som meg.
Etter kl 15.00 fremkom teksten «Komplikasjoner med spillesystemet hos Rikstoto».
Jeg forsøkte flere ganger å levere mitt jokersystem frem til kl 15.45, men lykkes inn med innleveringen. Fikk ikke spilt.
Kl 16.03 sto kr 3.084,- på konto (kr 1.084,- pluss kr 2.000,-).

Dag 2.

Søndag ble jeg overrasket. På min konto, registrert kl 14.00, hadde NR satt inn kr 44,- og totalt sto kr 3.128,- på konto.
Jeg leverte de neste minuttene et V75-system til Charlottenlund, som gikk greit.
Kl 14.40 ringte jeg kundestøtte hos NR. Jeg redegjorde for saken og regelverket til hun jeg snakket med. Hun ville overlate saken til Ronny, og han skulle ringe meg tilbake.

Ronny ringte. Han sjekket min kundekonto, og han bekreftet at han husket vår samtale fra lørdag. Han skulle sende meg et protestskjema……..??
Jeg avsluttet med å si at jeg ville sende inn en skriftlig redegjørelse.

Det fremgår av reglementet at «tilbakebetaling skal skje automatisk». Det ble oppgitt på telefon at mitt tilgodehavende skulle refunderes pr omgående. Det skjedde ikke. Jeg ble oppfordret til å sende inn et protestskjema 24 timer etter at forsøket på innlevering av V75 til Biri ikke lot seg ordne.

Konklusjon.

Mine inntrykk kan oppsummeres til:

Jeg har netto kr 2.050,- til gode. Ber om at beløpet overføres min konto umiddelbart.

Det er mitt klare inntrykk, at når NR utbetaler kr 44,- som mindre gevinst for del av innlevert V75-system, da kan det være et forsøk på å få meg som spiller til å tro at systemet var innlevert, at jeg deltok i spillet, at det ikke ble kansellert, som oppgitt. Dette kan lett oppfattes som om NR ville søke å beholde kr 2.050,-, et beløp som rettmessig tilhørte meg som spiller. (Forskjell mellom innleveringspris og delgevinst for 206 kuponger av systemet).

Personlig kjenner jeg NR og regelverket bedre enn de fleste. En del spillere har opp gjennom årene (Spillerforeningen) tatt kontakt med meg for å få hjelp i deres dialog med NR når problemer har oppstått, og spillerne har ment at de har penger/gevinst til gode som NR nekter å utbetale. Dette skjerper spillermiljøer, og svekker tillit.

Ved start av V75-1 var kr 10.790.914,- oppgitt som total omsetning. Et svakt beløp, som dels skyldes dataproblemene denne dag, samt selvsagt at NR fungerer dårlig som spilleselskap og har produkter som ikke er konkurransedyktige (lav TBP). I denne omsetning inngår en del systemspill som ble avbrutt, som i mitt tilfelle. Jeg er bekymret for at en rekke spillere ikke går inn i en prosess med NR, slik jeg har gjort, som ikke klager, som ikke sender inn noe protestskjema. Det kan bare bety at NR - kanskje bevisst – forsøker å unngå å utbetale refusjoner som faktisk skal skje automatisk, uten bruk av protestskjema.

Jeg ber om at mitt tilgodehavende blir utbetalt pr omgående, og at jeg får tilsendt en redegjørelse om hvilke konkrete tiltak NR setter inn for at tilsvarende ikke skal skje overfor noen spillere i fremtiden.

Mvh

Harald Ruud