Bjørn Håkonsen fortjener all mulig honnør og velfortjent ros etter å ha vært utgiver av Spillernes Blad i 20 år. Spillerforeningen vil lage en hyllest til kjære Bjørn og hans evigunge kone, Valerie, ved inngangen til det nye år.
Flere har etterlyst tips på vår nettside. Vi har nå et samarbeid med www.travstugan.se, som leverer tips til Sverige. Denne gangen har vi også noen kommentarer om uakseptabel doping i hestesporten, en passiv styreleder Jan P Sissener, som kun lytter til «en stagnert dir. Harald Dørum», og da skjer selvsagt ingenting, og litt om det «evige» problem: Uakseptable premiebeløp i norsk travsport – takket være svake resultater og mye spillfaglig uforstand hos spilleselskapet.

Spillernes Blad takker av. Stor takk til Bjørn!

Redaktør Bjørn Håkonsen har bestemt seg for å trappe ned etter 20 år som viktigste rådgiver for landets kompetansespillere. Siste nummer av Spillernes Blad kommer i posten samtidig som adventstiden nærmer seg.
Vi er mange med tilknytning til Spillerforeningen som vil takke Bjørn for mye. Godt vennskap gjennom gode år, mange ærlige og godt underbygde kommentarer om spill og innsikt i norsk og internasjonal hestesport, og ikke minst svært gode strategier for eget spill. Bjørn har alltid vært talsmann for at spillere skal ha streng egenkontroll, ha gode og velprøvde strategier for eget spill, og dermed mye glede sammen med venner innenfor en mangfoldig hestesport.
Norsk hestesport og Norsk Rikstoto burde også sende en stor takk. Både for viktige meninger med godt faglig innhold, men like viktig fordi Bjørn gjennom Spillernes Blad har bidratt til millionomsetning hvert år ved strategiene og de gode råd for et sunt spill gjennom bladets spalter. Bjørn har bidratt til interesse og at mange spillere har følt seg komfortable med sin hobby.
Vi vet at Bjørn og hans kone, Valerie, er glade i god musikk. Spillerforeningen har spandert et besøk på de to i Den Norske Opera lørdag 04. mars 2017. De vil før forestillingen kunne nyte en god middag i restauranten i Operaen. Bjørn og Valerie vil overvære «Carmen», et vidunderlig musikkstykke av Georges Bizet, en opera som ble uroppført på Opera Comique i Paris 03. mars 1975. Kos dere!

«Bjørns meninger» som fast spalte på www.spillerforeningen.no.

Bjørn Håkonsen takket ja når Spillerforeningen spurte ham om han vil ha en fast spalte på vår nettside. «Bjørns meninger» vil bli ordnet rent praktisk av vår webmaster i desember, slik at artiklene til Bjørn blir etter hvert tilgjengelige fra og med nyttår.
Vi takker Bjørn på forhånd! Vi gleder oss! Bjørn vil i denne spalten selvsagt kunne skrive og utbrodere de temaer og gi oss de råd som han måtte ønske. Vi er overbevist om at nettsidens faste lesere, og sikkert også noen nye interessenter, vil sette pris på Bjørns engasjement.

«Travstugan.se» med ukentlige tips til svenske løp.

Spillerforeningen har åpnet for et samarbeid med tipssiden www.travstugaen.se. Siden drives av en del svenske entusiaster. De bringer tips til løp i Sverige, men også løp i Norge når det er fellesspill i V75 for Sverige og Norge.
www.travstugan.se ble lagt ut som lenke på vår nettside sist sommer. Vi vet flere spillere har fulgt med på deres tips i høst.
Vi sjekket tipsene til fellesspillet for Norge og Sverige i V75 til Bjerke 19. november. Det var en god sportslig meny. Flere av løpene var ganske oversiktlige, og derfor forventet vi moderat utbetaling. Men 7 rett er 7 rett, og gevinst er gevinst, er det jo noe som heter.
Tipsene fra «Travstugan» hadde 6 rett i hovedrammen på 2.304 rekker (minus strykninger). Vinneren i V75-6, Twister Bi (nr 10), hadde de blant kun 2 reservehester. Dyktige norske spillere ville ganske enkelt, ved bruk av tipsene og et enkelt systemspill, fått 7 rett ved å følge rådene fra våre svenske venner.

Mange kostbare rettssaker i hestesporten.

Spillerforeningen følger norsk hestesport fra innsiden, både som entusiaster og hesteeiere. Nesten hver måned leser vi om rettstvister, kostbare rettstvister, rundt om i landet.
Et salg av Leangen travbane, og realisering av en ny travbane ved Klæbu, har vært en krevende organisasjonsmessig prosess som har pågått en stund. Kostnadene løper på. Det er slik som Per Jørgensen ved Leangen uttalte for noen uker siden. «Vi hadde 13 millioner på konto, men nå er 11 millioner nyttet til advokater….?». Dyktige Per Jørgensen, som også har god bakgrunn fra Rosenborg, har valgt å fratre sin stilling ved Leangen. Nok er nok, synes å være hans oppfatning. Trist at en dyktig leder i sporten gir seg. TGN skrev på lederplass 15. november at «Prosessen har medført en brutal splittelse av travsporten i Trøndelag».
Spillerforeningen skal ikke ved denne anledning si noe om realisering av en ny bane, og hva som blir økonomien i dette. Men vi frykter, som flere, at det kan komme noen ubehagelige fakturaer ved realisering i tillegg, og slike «uforutsette» millionbeløp kan fort ramme hestesporten hardt. Vi håper ikke det skjer, men overraskelsene og rettssakene kan bli flere i Trøndelag.
Ved Bjerke har det nylig vært en tvist som Oslo Tingrett måtte ta stillling til. Minoritetseiere (søstrene Hanne Eriksson og Ambjørg H Gudim) tapte kr 600.000,- i en sak mot Bjerke Travbane Eiendom AS – pluss sakskostnader.
Spillerforeningen skal ikke nevne flere av de eiendomstvister som har rammet sporten de siste år. Vi tillater oss å nevne, som relevant for temaet, at flere av oss i Spillerforeningen har erfaring som eiendomsforvaltere, styreverv, lederverv i næringslivet og noen har flere 10-år som samfunnsengasjerte politikere på sentralt og lokalt nivå. Vår erfaring er at dagens selskapsstruktur og desentraliserte forvaltning av eiendomsmassen i altfor stor grad ledes av venner og venners kjente med bakgrunn fra DNT og sporten. Et historisk faktum. Men etter hvert blir kravene til forvaltning av eiendommene strengere med krav anno 2017, og da vil vi gi et enkelt råd:
Eiendommene som hestesporten disponerer og nytter til løp, må bli samlet i et nasjonalt eiendomsselskap. Dette selskap må få vedtekter, strenge og tydelige rammevilkår og en profesjonell ledelse med bred erfaring fra eiendomsforvaltning.
Spillerforeningen har hatt denne klare holdning til drift av hestesportens eiendommer i 10 år, slik man kan lese på vår nettside.

Førstepremien i et V75-løp på kr 16.000,-……??

På Leangen 29. oktober i V75-5 var det kr 16.000,- i 1.premie. Jomar Blekkan og Looking Superb vant løpet. Ved intervjuet etter løpet måtte Blekkan si som sant er, at han syntes det var uakseptabelt at 1. premien i et V75-løp kunne være så lav.
En dyktig spiller skriver i en mail til oss: «Klimaet i hestesporten har endret seg. Hesteeierne er mindre optimistiske med hensyn til fremtiden».
Dette er riktig observert, og Spillerforeningen har i artikler i TGN og her på nettsiden hatt mye fokus på temaet og hvorfor de økonomiske vilkårene har endret seg gradvis mer negativt år for år. Vi viser for øvrig til artikler som nylig var gjengitt i TGN og på vår nettside. Norsk Rikstoto har et klart hovedansvar for utviklingen og for en økonomi i sporten. Den har stagnert, og den stagnerte økonomien har grovt påvirket utviklingen blant oppdrettere, trenere og hesteeiere negativt. Skyld ikke på Stortinget! Skyld ikke på vekslende Regjeringer! Takk dere selv, og NR-ledelsen udugelighet!
En oppfordring: DNT bør invitere kompetansepersoner fra Spillerforeningen som rådgivere med det mål å snu utviklingen økonomisk for norsk hestesport. Direktør Harald Dørum eller styret i spilleselskapet evner ikke å håndtere denne oppgave, hverken å lytte til de som har et viktig budskap, eller å ta egne initiativ som gir de ønskede resultater. 10 år med stagnasjon er nok!
Vi leser i TGN at tidligere styreleder i NR, Rolf Sæther, «ikke helt husker diskusjonene i NR-styret og den uenighet som var om Dørums skjebne». Sånn blir det ofte i samfunnet når kritiske spørsmål kommer opp. Når ledere får lyskastere mot seg da husker de bare det de vil huske……!? Hva med moral? Hva med å gjøre det beste for den organisasjon man er valgt til å gjøre sitt beste? Men når man ikke har ryggrad, når man ikke står opp for verdier som er forventet, da blir mye vanskeliggjort. Norsk Rikstoto og hestesporten blir den tapende part.

Uakseptable årslønner og godtgjørelser til sportens toppledere.

Direktør Harald Dørum har en årslønn ifølge årsberetningen til NR på i underkant av 1,7 millioner. Med noen tillegg er lønnen 1,8 millioner. Tidligere Rune Gustavsen i DNT, som fikk sparken tidligere i 2016, hadde en lønn på 1,6 millioner pluss firmabil. Da Gustavsen måtte slutte i DNT, fikk han med seg 1,8 millioner som godtgjørelse for ett års etterlønn.
Vi nevner samtidig at nyansatt generalsekretær i DNT, Svein Morten Buer, har en årslønn på kr 995.000,-. En dyktig kar, som har skapt mye positivt, ikke minst for nord-norsk travsport, men også i Akershus, hvor han har bred organisasjonsmessig erfaring. Svein Morten Buer er en dyktig og fornuftig mann, en leder som har fått en fornuftig lønn.
Men hva med forgjengeren, som gjorde så mange grove og kostbare feil? Vi gremmes!

Mine hester går på trening, ikke dop, sier Fabrice Souloy til TGN.

Vi skal ikke forhåndsdømme og trekke noen konklusjoner. Det kommer en rettssak i Norge og Sverige, kanskje blir sakene slått sammen, og da skal advokatene til Fabrice Souloy bryne seg på rapportene til Skandinavisk Dopingkomite. Her har sjefsveterinær Anne Wangen, ei dyktig dame, en viktig rolle.
Det ble avdekket bruk av kobolt under Oslo Grand Prix og Elitloppet. At de viktigste travløpene i Norge og Sverige blir omgitt med uakseptabel aktivitet og bekymringer knyttet til mistanke og dokumentasjon om doping, er ikke noe mindre enn en gedigen skandale. Doping rammer bredt, ikke minst omdømme og interesse! Europeisk hestesport kan ikke ha aktører som bryter eller utfordrer dopingreglementet!

«Kjøper doping over internett», skriver TGN på førstesiden 24. november.

TGN’s redaktør skriver: «Vi i Norge og Skandinavia har alltid likt å tro at doping er bare noe som finner sted i andre land, og da særlig i USA. Det er en veldig naiv tankegang. Doping er et grenseløst problem. Den erkjennelsen er like trist som sann».
TGN-redaktør Truls G Pedersen skriver videre: «Problemene er til for å løses. Sporten har et selvdømme og vi mener det må gis vide fullmakter til dopingjegerne, om enn selvfølgelig innenfor de grensene som norsk lov setter».
Under overskriften «Doping som kommer i posten» redegjør TGN i en 2 siders artikkel. I artikkelen fremkommer at «Vi ser at denne avsenderen har mange norske venner på sin kontaktliste».
Sjefsveterinær Anne Wangen i SDK er tydelig: «Dette er forbudt». «Det er viktig at folk forstår at det er forbudt å innføre medisiner fra utlandet og at man risikerer politianmeldelse og straff». «Vi vet at mange av de substansene man kan få tak i illegalt, også kan gi alvorlige bivirkninger. Når man velger å gi slike ulovlige importerte preparater til hest, gambler man med forsvarsløse dyrs liv og helse», sier en tydelig Anne Wangen.
Spillerforeningen, og spesielt foreningens mangeårige leder, Harald Ruud, har hatt et betydelig engasjement for å rydde opp, få en ærlig sport mellom ærlige og ryddige aktører, og at de som forsøker å jukse seg til bedre resultater, må bli tatt. Problemet i mange år var at Mattilsynet, som hadde en viktig kontrolloppgave, gjorde mildt sagt en elendig jobb. Det var særdeles lett å omgå kontrollene, slik også mange travtrenere og galopptrenere var tydelige på.
Det blir nå interessant å følge utviklingen. Både i fremtiden, om man finner nye tilfeller av bruk av ulovlige medikamenter, og at man søker i databaser og kjøleskap, hvor dopingjegerne har prøver fra løp og kontroller over flere år, og hvor det selvsagt er aktuelt å etterprøve de tidligere kontrollene. Dette er særlig aktuelt, ganske enkelt fordi laboratoriene – i Hong Kong, Newmarket og USA – har blitt langt dyktigere i sin jakt ved at de har funnet frem til nye metoder for analyser i laboratoriene. Vi antar at det bør være i hestesporten som i humanidretten, det vil si at dyktigere dopingjegerne vil finne flere dopingsyndere, både i dag, og fra tidligere års virksomhet og kontroller. Strenge og kvalitativt bedre kontroller virker preventivt på alle aktører!
Det viktige med strenge og gode kontroller, er en ren sport, og at utøvere – kusker, trenere, hesteeiere, oppdrettere – skal delta i en sunn og ærlig konkurranse, preget av etiske og moralske standarder som skaper tillit og interesse. Skandinavisk Dopingkomite og sjefsveterinær Anne Wangen har et betydelig ansvar for at mange potensielt interesserte spillere og hesteeiere ikke plasserer seg selv på gjerdet………

Jan Petter Sissener i TGN : «Sleng ut et tall og få oppmerksomhet».

Styrelederen i Norsk Rikstoto skriver: «Torsdag 29. september har Spillerforeningen rettet et mildt sagt usaklig og ubegrunnet angrep på Harald Dørum. De lanserer teorien om at med Harald Ruud ved roret ville overføringene til formålet vært 500 millioner høyere i perioden Harald Dørum har vært administrerende direktør i Norsk Rikstoto».
Gjennom mange år har forskjellige kompetansepersoner i Spillerforeningen lagt ut ryddige og velbegrunnede artikler om sportens og spilleselskapets potensial på egen nettside, og i TGN’s spalter. Alt er dokumentert. Alt er grundig begrunnet.
Likevel tillater NR-styrelederen at «En påstand uten begrunnelse, uten regnestykker som påviser hvordan man ville tjent disse 500 millionene eller noe som viser hva NR kunne gjort annerledes». Tenk det, Hedda!
Problemet ligger ikke i fraværende dokumentasjon fra Spillerforeningen. Problemet ligger i fravær i kompetanse og interesse hos NR-styret og NR-ledelsen etter 2005. Direktør Harald Dørum har stengt alle dører. Han lytter ikke. Han vil ikke lytte, Han vil ikke forstå. Når resultatene for Norsk Rikstoto og overføringene til «formålet», har stagnert fullstendig gjennom denne 10 års perioden, mye er tapt, da blir det nødvendig å komme med konstruktiv kritikk.
For øvrig viser vi til artiklene (blant mange), som er gjengitt på www.spillerforeningen.no:

  • Desember 2012: «Norsk Rikstoto og norsk hestesport har tapt mer enn kr 1.000.000.000,- over de siste 10 årene».
  • Årsmøtet i Spillerforeningen i 2010: «Norsk Rikstoto kan doble egen årsomsetning».
  • Artikkel i TGN 2016 fra Harald Ruud: «Spill er for mange kompetansespillere en akademisk disiplin» - hvor mange av feilvurderingene er dokumentert.
  • Uttalelse fra 18 entusiaster i hestesporten på årsmøtet i Spillerforeningen 16. september 2016: «500 millioner skiller Dørum og Ruud».

Vi anbefaler Jan Petter Sissener å ta kontakt med Harald Ruud. La oss få et møte hvor vi konkret kan drøfte alle viktige temaer. Sett av 4-5 timer for innledning og spørsmål.
Vi minner om at Spillerforeningen hadde en rekke møter, og ble ofte oppringt av ledere i NR og DNT i årene 1995-2005. Spillerforeningens aktive kom opp med gode råd, som ble fulgt – som en hevning av TBP for Vinnerspillet til 80 %, en tilbakeføring av TBP for trippelspillet til 70 %, og en hevning av TBP for DD til 75 %. Alle tiltak sammen med krysspriseffekt var helt avgjørende for den vekst som kom i perioden 1995 – 2012. Da kan vi samtidig fastslå at tiltakene fra direktør Harald Dørum over 10 år har ikke ført til noe annet enn at omsetning er flyttet mellom produkter, eller omsetning til spill til utlandet, som også betyr eksport av millionbeløp til utlandet, uten reell vekst til beste for «formålet» i Norge.