Hva særpreger Øvrevoll? Hva er gunstig for deg, som spiller, å vite noe om før sesongen 2015 som starter torsdag 16. april?
Øvrevoll er særpreget av et lite antall spillere. En liten gruppe av disse igjen er dyktige når de får god og selektiv inside-informasjon om hester som er satt opp i form til et aktuelt løp. Fra de samme kildene kan denne inside-gruppen også få nyttig informasjon om at «den hesten vinner ikke», «den hesten har en viktig oppgave om 2-3 uker, og skal i dag bare ha en gjennomkjøring». Uten denne eksklusive informasjon er denne gruppen av utvalgte spillere kun gjennomsnittspillere, oftest med en grei tapsprosent. Flertallet av spillerne er pratmakere, som ved de fleste baner. Det er spillere «som påstår de har greie på det meste», men som egentlig er notoriske tapere. De tar kun en gevinst sånn dann og vann for å sikre ego’et og den akkumulerte selvfølelsen. Med en snitt-TBP på 67 prosent hos Norsk Rikstoto, da blir det slik.
Øvrevoll-miljøet er ganske gjennomsiktig. Når man har vandret ved Øvrevoll i noen år, da får man kjennskap til «Gordon Gekko»-utvekstene og deres adferd. Da kan du, sammen med faktorer som er nevnt nedenfor, og strategier fra Spillernes Blad opp gjennom årene, styrke resultatene i ditt eget spill ved banen i Bærum.

Dubai.

William Buick (26) fra Eiksmarka i Bærum vant Dubai World Cup med hesten Prince Bishop 28. mars. Det ga 47 millioner i gevinst til Stall Godolphin, hvorav 10 % til rytteren!
Hestens 32-årige eier, kronprins i Dubai, er Hamdan bin Mohammed bin Rashid bin Said bin Maktoum bin Butti al Maktoum, sønn av sjeik Mohammed al Maktoum i Dubai. Vi skal være glade for at han ikke har starthester i Norge, og krever å få hele navnet i løpsprogrammet….!
Sjeik Mohammed al Maktoum har vunnet Dubai World Cup hele 7 ganger i løpets 20-årige historie.  Oljesjeikene legger nok mye vekt på å vinne flere av storløpene ved den flotte galoppbanen i Dubai.
Vi gratulerer William Buick! Morsomt for ham personlig, og ekstra hyggelig for alle entusiaster av norsk galoppsport.
Vi kan også minne om at ved et tidligere løp i Dubai World Cup fikk den britiske rytteren en Rolls Royce som tilleggsgave. Og ikke nok med det, med bilen fikk han en privatsjåfør til disposisjon for resten av livet! Det aner oss at Skatt Øst og norske myndigheter vil i fremtiden følge med på hva den dyktige William får i lønn og gaver fra Dubai……..

Særpreg.

De fire siste årene har vi sett en forskyvning av resultatene mellom trenerne innen norsk galoppsport. Konkurransene oppleves av ganske mange godt kvalifiserte aktører som unfair. Vi ønsker absolutt at det ikke skal være slik, at rammene rundt løp og arrangementene har bred tilslutning fra trenere, hesteeier og kompetansespillere. Men i noen år har det ikke vært slik. I en, etter norske forhold, liten sport, må det være gode kollegiale forhold. Man bør vise respekt for kompetanse og ytringer som vil sikre en fair konkurranse, man må tåle at konstruktive spørsmål blir stilt, og alle bør bidra.
Trenerne Niels Petersen og Hallvard Soma har gradvis gjort det bedre ved Øvrevoll. Soma hadde 5-6 1.plasser i året, ganske ordinært. Nå har han 18-20!? Samtidig har trenere som Wido Neuroth, Rune Haugen og Cathrine Erichsen, for å nevne de viktigste, fått svakere tilgang til hestemateriell, spesielt elitehester, da investorer har satt seg på gjerdet. Dette preger fordelingen av prestasjonene mellom trenerne. Championtrener Arnfinn Lund, The Grad Old Man, med flere championater enn noen annen, ga seg som trener høsten 2013. Han var tydelig i flere intervjuer på hvorfor. Han hadde fått nok av hva som har skjedd og skjer ved banen!
På spørsmål på intervjuplass i vinner-paddock tidligere i 2013, svarte han på spørsmål om hva som er det viktigste for en trener innen galoppsporten. Arnfinn Lund svarte: «Ærlighet, ærlighet, ærlighet». Det var noen naturlige grunner til at han kommenterte som han gjorde.
Vi kan konstatere at en del viktige hesteeiere har dempet sine investeringer i galopphest. Hvem disse hesteeiere er, er godt kjent i miljøet. Flere av oss er med i Spillerforeningen. Bakgrunnen er begrunnet ut fra etikk, moral, usunne og ujevne konkurranseforhold, og skuffelse over arbeidet til Antidopingutvalget, og Den Skandinaviske Dopingkomite, som ble opprettet i mai 2014. Disse organer tilfredsstiller pr 2014 ikke internasjonale krav, slik vi ser kontrollene ved Newmarket i England og ved flere baner, som Meadowlands, i USA. Vi vet at all kontroll er krevende, slik det er i all idrett. Men at noe er krevende, betyr ikke at man demper ambisjonene…..?
Mattilsynets kontroller på løpsdager gjennom 25 år har vært elendige, og er under all kritikk! Det er som travtrener Trond Smedshammer sa i et intervju i TGN: «Mattilsynets arbeid er uten verdi! Arbeidet er bortkastet!». Smedshammer vet mye om dette, da han kjenner de strenge kravene til kontroll, misbruk og doping i USA.
Vi kan derfor, som en konsekvens av reduserte investeringer i gode løpshester, se en utvikling der noen trenere enklere oppnår gode resultater. Ikke fordi de er unikt mye dyktigere enn øvrige trenere i Norge og Sverige, vi tror i hvert fall ikke det, men fordi konkurransen har blitt svakere. Fotball-legenden Drillo sa ofte som landslagssjef, at en viktig oppgave for en fotballtrener, er å gjøre motstanderen svak. Klarer man det, da blir det enklere for landslaget å vinne. Vi har sett litt av det samme innen norsk galoppsport de siste årene.
Dette får betydning for våre disposisjoner som spillere. Å benytte relevant statistikk for en spiller, er viktig. Kanskje helt avgjørende. Kanskje ser vi en positiv utvikling i 2015? Vi får håpe det. Vi ønsker oss flere og strengere kontroller, og at man benytter de beste laboratorier. Det vil være skjerpende. Det er å håpe at konkurransen jevner seg ut i Norge og Sverige mellom trenerne, at vi ser flere gode hester på flere nivåer, som igjen gir jevnere og attraktive spilleløp.

Litt statistikk fra 2014.

Øvrevoll presenterte flere V65, V64, V5 og V4 som V-spill i 2014. Det lå trolig et element av forsøk fra Øvrevoll-ledelsen i dette for å sikre økt omsetning. Vær klar over at TBP for V65, V64 og V5 er moderate 65 %, mens TBP for V4 er 75 %.
Når TBP er lav i disse viktige spillene, da preger det alle grupper av spillere, både de som skjønner og har et reflektert forhold til TBP-faktorene, og flertallet, de som ikke skjønner og som ikke har denne kompetanse. Dårlige TBP-forutsetninger slår ut for alle, helt automatisk.
Vi spillere er opptatt av gode snitt-gevinster, gjerne en jevn og god vanskelighetsgrad. Det er ingen grunn til å spille for kr 3.000,- i et V-spill for å vinne en gevinst på kr 2.000,- for å si det sånn. Flere av oss kompetansespillere kunne lett se, spesielt tidlig på våren og sent på høsten 2014, at spillet var egentlig ganske uinteressant. For flere av oss var forhåndsanalysen så tydelig, at spillet ville bli uinteressant, og da spilte vi ganske enkelt ikke. Selvsagt. Når dette nevnes i klartekst, da gir vi et signal til banens administrasjon om å få frem bedre spilleløp!
Her er noen tall:
V65 – 18 stk omganger totalt:

 • 4 stk omganger som ga 5-sifret gevinst (22,2 %)
 • 5 stk omganger som ga gevinst under kr 10.000,- (27,8 %)

V5 – 14 stk omganger totalt:

 • Ingen omganger med 6-sifret beløp (0 %).
 • 5 stk omganger med 5-sifret beløp (35,7 %)
 • 9 stk omganger med 4-sifret beløp (64,3 %)

V4 – 14 stk omganger totalt:

 • 5 stk omganger med 5-sifret beløp (35,7 %)
 • 5 stk omganger med 4-sifret beløp (42,9 %)
 • 3 stk omganger med 3-sifret beløp (21,4 %)

Vi konkluderer og gir disse råd:

 1. Vær selektiv i V5. Stå over spill hvis dine vurderinger/ analyser tilsier et lavt gevinstbeløp.
 2. Vær selektiv i V65. Stå over spill hvis dine vurderinger/ analyser tilsier lavt gevinstbeløp. Spill noe hardere når du selv ser at spillet kan være attraktivt, men husk at dette skjer i mindre enn 50 % av omgangene!
 3. V4 er et attraktivt spill på Øvrevoll. Et enklere spill å delta i, greie snittbeløp i gevinster, og som sagt en TBP på 75 %. Forsiktige spillere bør prioritere V4.

Hva med tips på Øvrevoll?

TGN og Bjørn Erik Lobben presenterer tips hver uke. Mange av oss leser denne spalten, gjerne for å finne et godt motspill. Det er viktig å finne objekter som bryter med hva bladet setter opp. Å delta i et V-spill da det er utsikter til et lavt gevinstbeløp, og samtidig følge hva Mr Lobben skriver som tips i TGN, er fullstendig uten interesse. Overraskende mange gjør dette, de jager småpenger (!?), og da er du en garantert taper over en sesong.
Tips på banen, når du lytter og ser på intern-TV på banen eller på RD, skal man være forsiktig med. Trenere og hesteeiere er ikke over-ivrige med å gå ut med verdifulle tips til «allmennheten». Skulle man presentert gode tips til et større antall spillere, da ville odds og gevinstbeløp ved banen blitt svekket. Odds ville blitt uinteressant, også tatt i betraktning at omsetningen i flere spilleformer er begrenset. For enkelte aktører, som selv spiller (eller spiller gjennom andre), eller som har hesteeiere ved egen stall som spiller, da skjønner man at behovet for å beholde eksklusiv informasjon til «eget bruk», er naturlig.
Det sies ofte av jurister at «det er ikke noe sted hvor det lyves så mye, som i norske rettssaler!». Man skal, som tingrettsdommer, være god til å skille usannheter, overdrivelser og løgn fra virkelighet og det som kan dokumenteres. Vi påstår ikke at tips’erne i galoppsporten lyver. Det er å ta litt hardt i. Men at de kamuflerer hestens reelle tilstand, hestens reelle muligheter, og nevner kun en dårlig kvalifisert «synsing», er ganske utbredt.
For flere kompetansespillere er det viktig å lære miljøet ved Øvrevoll å kjenne, skjønne hvorfor man kommenterer og tipser som man gjør, og hvem som gjør det. Noen trenere er kjente for å si tingene slik eller sånn, andre gjør det på sin måte. Etter hvert kjenner man «lusa på gangen», som det heter. Hver enkelt av oss må så disponere eget spill deretter. I en begrenset galoppsport med få trenere, hesteeiere og spillere, blir slik adferd naturlig. Det er noe annet i Australia, Hong Kong eller Storbritannia. Der står galoppsporten sterkere, økonomien er sunnere og omsetningen langt høyere.
Flere av oss kompetansespillere antyder at «jo mere feilinformasjon som gis i TGN og på RD, jo bedre»!! Det er ofte en forutsetning for gode snittgevinster ved Øvrevoll. Men om dette er spesielt rekrutterende blant nye, yngre og uerfarne spillere, er vel høyst tvilsomt.

Spillernes Blad.

Spilleguru og redaktør Bjørn Håkonsen har en annen tilnærming i mange av sine gode artikler fra norsk og internasjonal galoppsport. SB bygger på statistikk, som grunnlag for spillet og de gode strategier. Dette er en klok tilnærming til et fast spill på Øvrevoll. Da kan du som spiller opptre uavhengig av all annen informasjon. Når det meste av tilgjengelig informasjon, ja, det meste er i en viss grad er tilfeldig informasjon, og egentlig lite å legge vekt på, for å si det mildt, da er et abonnement på www.spillernesblad.com å anbefale. En grei gevinst på Øvrevoll, basert på Bjørn’s enkle strategier, dekker faktisk hele årsabonnementet.