En rekke dyktige kompetansespillere har de siste ukene, etter hvert som man har fått mer kunnskap om «Eksperten», blant annet gjennom Trav- og Galopp-Nytt og artikler på flere nettsider, sendt sine kommentarer til Spillerforeningen om det nye konseptet til Norsk Rikstoto. I denne artikkelen drøfter vi aktuelle sider ved «Eksperten». Stikkord er uheldige etiske og moralske sider, negative sosialpolitiske sider, at «Eksperten» undergraver selve grunntanken ved spill på hest, og at «Eksperten» synes å synliggjøre spill med svarte penger. Flere mener at «Eksperten» etter hvert vil redusere totalomsetningen hos Norsk Rikstoto. Vi tillater oss å nevne, i all beskjedenhet, at Spillerforeningen i 20 år har alltid hatt rett i prognosene vedrørende NR’s virksomhet og spill på hest i Norge…..

Først noen fakta fra Norsk Rikstoto.

I 2014 omsatte NR hestespill for 3.649 millioner kroner. Over 217 av dem (6 %) kom via 791.515 stk solgte andeler i «Eksperten». Ukeomsetningen var ca 5 millioner kroner. NR’s salgssjef, Geir Langseth, varsler i TGN 8. januar at spilleselskapet vil satse enda sterkere på konseptet i 2015, og antyder at «Eksperten» bør få en omsetningsvekst på 10 % i år.
«Kongen på Eksperthaugen», Øivind Grøstad, som TGN skriver, solgte «Ekspert»-bonger for 52 millioner i 2014. «Vårt mål for 2015 er 60 millioner. Nå har jeg 5 mann på laget», sier Grøstad.
Geir Langseth uttaler videre i TGN: «Eksperten» ble innført i mars 2013, og tanken var tosidig: Det skulle både få lyntoto- og lykkespillerne til å ta et steg videre, samt være et tilbud til de kunnskapsspillere som ikke lenger orket å bruke tid og penger på å studere et travprogram. Vi opplevde at vi mistet mange store spillmiljøer ute hos kommisjonærene, og at mange av de kundene enten forsvant eller reduserte sine innsatser. «Eksperten» har gjort at disse igjen har fått et tilbud, samtidig som det var viktig for oss at folk kunne vinne oftere enn før».

Omsetningstall.

Årsomsetningen hos Norsk Rikstoto gikk ned med 125,1 millioner kroner i 2014. Vi skrev, da bongavgiften ble innført på vårparten 2013, at de forutsetninger som lå til grunn for spillet totalt på dette tidspunkt, (elendige TBP-forutsetninger, bongavgift, illusorisk markedsføring og reklame, fravær av TV-sendinger), ville føre til en nedgang i årsomsetning med ca 180 millioner i løpet av to år. Vi konstaterer at 69,5 % av denne prognostiserte nedgang kom det første året! Vi beklager denne utvikling, vi ønsker ikke dette som store entusiaster av hestesporten. Vi konstaterer bare visse konklusjoner som vi har faglig grunnlag for å komme med.
En nedgang på 64,6 millioner kroner (8,1 %) for V75-spillet på ett år, et produkt som tar det meste av markedsføringsbudsjettet hos NR, bekrefter hvor sårbare spilleselskapet er. Dette skjer når de opererer med de produktvilkår man gjør. Det er bare å lese artiklene opp gjennom tiden på www.spillerforeningen.no eller abonnere på www.spillernesblad.com, hvor vi har sammenholdt utviklingen i Norge med de landene som har suksess i spill på hest (Australia, Hong Kong, noen baner i USA og Storbritannia).
Flere produkter har en oppgang eller nedgang i omsetning dette året. Vi erfarer at spillerne kun flytter penger mellom produkter, avhengig av hva hver og en kompetansespiller finner tjenelig for seg selv. At en del dyktige spillere har evnen til å reflektere over produkter og sannsynlighetsberegne eget spill, oddsvurdere osv, og styre egne innsatser mot de produkter som der og da er gunstigst, er som ventet. Dette ser vi fra omtale hos en viss gruppe spillere i alle land.
Vi minner igjen om noen enkle tall fra V75-spillet i 2014:

Gevinstbeløp Antall omganger I prosent:
Jackpot 3 stk 5,3 %
Milliongevinst 2 stk 3,5 %
6 sifret beløp for 7 rett 16 stk 28,1 %
50.000 til 100.000 6 stk 10,5 %
10.000 til 50.000 11 stk 19,3 %
Under 10.000 for 7 rett 19 stk 33,3 %

I markedsføringen fra NR og i sendingene på Rikstoto Direkte nevnes ofte at «det er store penger på gang». Tallene og erfaringene viser noe annet. Dette skjønner selvsagt mange spillere. Man er da ikke helt stupide! Når vi i 36 stk V75-omganger hadde en såkalt topputbetaling på under kr 100.000,- og at i hele 20 stk omganger ble det ikke utbetaling for 5 rett (pengene gikk til jokerpott), da blir V75-konseptet som et «attraktivt spill», slik det påstås, ganske uthulet. Det Norske Travselskap må selv ta mye av ansvaret for at mange omganger i V-spillene er enkle med ekstremt lave gevinster.

Informasjonene fra «Eksperten».

Mange spillere etterlyser regnskapstall. Å snakke om enkeltgevinster, det kan alle gjøre, men når Norsk Rikstoto stiller seg bak «Eksperten»-konseptet som de gjør, da burde de stått frem med reelle regnskapstall. Alle som kontakter oss, bemerker dette.
Det er naturlig at man stiller spørsmålet. Når såkalt toppgevinst i V75 i 2014 ble mindre enn 10.000,- kroner i 1/3-del av alle omganger, da skal et konsept som omsetter for 5 millioner pr uke, tape ganske betydelige beløp i snitt over tid. Det er enkel matematikk. Vi oppfordrer gjerne salgs- og markedsavdelingen hos NR om å bekrefte at vi tar feil…..?
Det er antydet fra Øivind Grøstad (ref. TGN) at kr 600.000,- legges ukentlig inn i V75-spillet fra ham som administrator i «Eksperten». La oss tenke oss at det er slik, at det leveres 50 stk systemer a kr 12.000,-, da betyr det tap for et stort flertall av «Ekspert»-lagene nesten alle lørdager! Selv om Grøstad har kunnskaper ut over gjennomsnittet blant spillere, blir dette et statistisk faktum.

Innsatsbeløp på mer enn kr 10.000,- pr andel hver lørdag!

«Som oftest koster andelene fra kr 500,- og oppover til pluss kr 10.000,-», sier Øivind Grøstad til TGN. Hva selger best? spør bladet. «Det er de dyreste andelsbongene. Jeg har en trofast kundegruppe som jeg vet kjøper», sier Grøstad.
Dette betyr at det er andelslag som spiller for beløp på mellom kr 50.000,- og kr 100.000,-hver V75-omgang.
Flere slike lag må nødvendigvis tape ganske store penger ganske mange lørdager gjennom året. Ikke bare de omgangene da gevinsten for 7 rett er lav, men også i de omgangene da gevinstbeløpet er høyere, ganske enkelt fordi da er det svært få bonger totalt i «kongeriket» som kommer gjennom nåløyet. De fleste lagene vinner ikke 7 rett i ekstremt vanskelige omganger, selvsagt.

Amanuensis Jon Erik Hagen’s læresetninger om spill.

Jon Erik Hagen var en meget reflektert spiller. Forsiktig, nøysom, en spiller som hadde glede ved de innsatser han gjorde. En spiller som gledet seg over å være en del av et felleskap i Spillerforeningen og norsk hestesport. En glad og munter person, som alle likte. Jon Erik var styremedlem i foreningen i flere år. Han arbeidet ved Universitetet i Bergen. Mange av oss husker de gode foredragene han holdt på årsmøtene, blant annet på garden partyet i Lier noen år tilbake. Da var vi mer enn 30 personer til stede, samt en dyktig journalist fra Drammens Tidende. Det førte til 2 informative helsider om spilleanalyse og oddsvurdering, hvor Jon Eriks humor og kompetanse ble brettet ut. Avisen tok et flott foto av en gjeng dyktige spillere den gangen.
Jon Erik Hagen sa mange ganger: «Spill skal være en hyggelig hobby og sunn forlystelse». Han la vekt på all lærdom world wide fra USA-professor Thalheimer. Du finner mange artikler om disse læresetningene på denne nettside, blant annet artikler om de TBP-forutsetningene og den grunnleggende betydning i spilleradferd av disse, både for operatøren av spill, og for automatisk adferd hos brede grupper av spillere.
En «sunn forlystelse» for de fleste betyr spill for kr 200,- til kr 2.000,- i en V75-omgang. Det store antall enkeltspillere har en egenomsetning innenfor dette. Noen i dette nøkterne segment kan spille for noe større beløp, men da er det gjennom et spillelag, for eksempel i en vennegjeng på jobben. Flere har det da morsomt med å vurdere løp og odds. Vennskapet er i seg selv spilledrivende. Det skaper interesse og oppmerksomhet. Det er slike miljøer som Norsk Rikstoto burde støtte og stimulere. Med «Eksperten» gjør man det motsatte.

Men hva skjer når man som enkeltperson spiller for mer enn kr 10.000,- pr lørdag?

Dagens spillere spør seg: Hvilke personer deltar med slike beløp i spillet? La oss ta en brutto årslønn på kr 700.000,- (som er mer enn snittet for de fleste i følge SSB), vi trekker fra 36 % skatt, og tar høyde for boliglån, billån, ferie, kosthold og andre familiekostnader. Da vil det maksimalt være rom for et personlig spill på mellom kr 20.000,- og kr 50.000,- på årsbasis. For de som har en brutto årslønn som er lavere enn dette, da blir egen årsomsetning i spill lavere – hvis man ikke skal ende opp med betalingsmerknader eller beklagelige og uønskede problemer i egen familie.
Det er da vi spør: Hvem omsetter for mer enn kr 5.000,- i V75 på en lørdag, samtidig som man kanskje også deltar i annet spill på noen andre ukedager? Vi må anta at svaret blir svarte penger fra næringer som har lettere tilgang til slike, uregistrerte midler. Håndverkere, byggbransje, taxinæring, landbruket, eiere av private bedrifter i visse bransjer, slik vi kjenner dette gjennom omtale i pressen.
Spillerforeningen er kjent med, også gjennom artikler i TGN, at det er en del svart økonomi i hestesporten, i det å eie hest, i det å trenere hest, og i det å spille på hest. Spillerforeningen har aldri satt fokus på dette tema i særlig grad tidligere. Vi har den enkle oppfatning at den enkeltes personlige økonomi er forhold som kun berører den enkelte, hans samvittighet og moralske holdninger, samt hans eget forhold til skattemyndighetene.
Når vi løfter frem dette tema ved denne anledning, er det fordi vi da synliggjør hvordan en uheldig og viktig del av spillet blir finansiert. Midler, som man kan anta, at visse aktører ønsker å hvitvaske ved gevinstbonger. Også dette et kjent tema i pressen. Når denne uheldige omsetning også påvirker holdninger og adferd negativt hos nøysomme kompetansespillere og andre spillere over hele landet, som ikke opererer med svarte penger, da blir svart økonomi og spill med ekstraordinære beløp aktualisert som en påvirkningsfaktor for selve spillet.
I et leserinnlegg i TGN den 13. januar skriver Tor Olav Langmyr: «Jeg har hatt gleden av å spille på trav i over 20 år. V-spillene har alltid vært min favoritt selv om jeg trolig har gått med kraftige underskudd på dette. Men nå er det slutt. Jeg nekter å delta i et spill der arrangøren både bestemmer forutsetningene for spillet, og selv arrangerer heftige motbud. Jeg likte ikke at Lyntoto ble introdusert, som betydde at NR satte opp spill mot egne produkter. «Eksperten» er kroken på døra for meg».
Spillerforeningen kjenner ikke Tor Olav Langmyr. Vi vil bare si vi vet at Langmyr uttaler seg på vegne av mange, og at dette er holdninger hos de mange som vi kan forvente vil prege totalomsetningen etter hvert. Et viktig budskap som NR-ledelsen bør ta inn over seg.

Hva er grunntanken ved spill på hest?

«Norsk Rikstoto har et samfunnsansvar. Men de markedsfører systemspill i en størrelsesorden som bryter med dette ansvar. Norsk Rikstoto «hiver seg på alle mulige og umulige prosjekter, som har en viss markedseffekt av positiv karakter. Så lenge profeten Grøstad viser sitt engasjement i kjent stil, er det lett å bli revet med», skriver et medlem i Spillerforeningen.
«At Norsk Rikstoto har et samfunnsansvar, er tilsynelatende helt uinteressant for Norsk Rikstoto i denne sammenheng. Jeg mener det er sterkt kritikkverdig at Grøstad (og andre eksperter) kan markedsføre systemspill i den størrelsesorden som vi etter hvert har blitt kjent med».
«Dette undergraver selve grunntanken ved spill på hest, nemlig at spillerne får anledning til å bruke egne kunnskaper for å oppnå og bli vinnere i sitt spill. Når Grøstad kjører heldekk i mer enn halvparten av V75-avdelingene, sier det seg selv at man har fjernet seg helt fra en sunn økonomisk tankegang om innsatser, noe Norsk Rikstoto ikke skjenker en tanke. Med dette som utgangspunkt mener jeg personlig at Norsk Rikstoto går langt ut over sitt mandat som konsesjonshaver og monopolist».
«Et annet tankekors er selvsagt andelen som «Ekspert»-omsetningen representerer. Når Norsk Rikstoto flagger sin interesse for å øke innsatsene, uten å stille noen form for betingelser, da er det virkelig grunn til bekymring. Det ville være helt på sin plass om Spillerforeningen heller litt malurt i begeret i form av en artikkel som berører noen av de mest alvorlige aspektene ved denne tøylesløse holdning hos spilleselskapet». Den oppfordringen følger vi opp gjennom denne artikkel.

«Illusorisk, gir feil forhåpninger».

«Eksperten» er i realiteten kun ukritisk opptatt av å pushe mest mulig spill, og andeler for egen vinning for de som administrer spillet, uten å legge frem en økonomisk helhet via regnskap og informasjon, f.eks dokumentasjon for netto spill over minst ett år. Når man kun markedsfører et slikt konsept via kun å opplyse om brutto innspilt i enkeltomganger for 1-2 lag (ikke helheten), da er dette etter min mening klart villedende markedsføring. Uten økonomisk realisme, uten produktkvalitet i alle ledd, at man i sine informasjoner ikke tar hensyn til løpsutskrivning og vanskelighetsgrad i den enkelte omgang, og gjerne med strategier om spill og etikk i bånn», skriver et annet medlem i Spillerforeningen.
«Personlig synes jeg det er sløvt og direkte skammelig av Lotteritilsynet å la dette konseptet ukritisk få lov å fortsette uten å se på markedsføringen og hvilke konsekvenser og negativ påvirkning dette får for enkelte grupper av spillere. Men i et norsk spillemonopol, fritt for korrigerende konkurranse, synes alt å være tillatt. Ingen offentlige myndigheter eller organ bryr seg om å ivareta forbrukernes (spillernes) rettigheter, eller å gå inn i de etiske og negative sosialpolitiske sider av konseptet».

RD-sendingene, hvilke personer blir invitert til å delta i sendingene.

«Når personer, som er med i RD, også deltar i konseptet «Eksperten», da blir det helt moralsk og etisk forkastelig i mine øyne. Disse personene rir to hester, inngir ikke tillit, og er ikke habile. Men Norsk Rikstoto gir rett og slett faen i dette! Spilleselskapet forsøker bare å opprettholde dagens falitterklærte omsetning», skriver en spiller.
Det er ofte et tema blant spillere, som følger disse sendingene, at RD-redaksjonen både gir positiv omtale til hester som har svært små vinnermuligheter, og «glemmer» hester som burde vært fremhevet, og som da får høy odds. Noen spillere vil si at det er gunstig at det er slik, at det i spillet, tross alt, blir enkelte gode spilleobjekter. Men vurdert opp mot koblingen til «Eksperten», og spill for millionbeløp i konkurransen med spill fra «ordinære» enkeltspillere, blir denne promotering av spill og av konseptet «Eksperten» feil.

Hva tjener de som administrerer «Eksperten»?

Kommisjonærene hos Norsk Rikstoto får iht avtale fra 1990-tallet 7,5 % av brutto omsetning. Det er svært gode vilkår for kommisjonærene, vilkår som har vært mye drøftet internt i Hestesportens Hus og i Norsk Rikstoto, men som ingen har evnet å gjøre noe med.
Men hva tjener de som administrerer «Eksperten»? Det er en selvfølge, ikke minst i en medlemsorganisasjon som hestesporten, at slike opplysninger blir lagt på bordet i full åpenhet. De viktigste rammene i avtalene burde bli kjent for alle. Når det ikke skjer, kan det være fordi man frykter hos Norsk Rikstoto at kompetansemiljøer skal reagere negativt? Vi antar at svaret er ja.
La oss legge til at vi alltid har ment at spilleren Øivind Grøstad er en hyggelig og dyktig kar. Vi unner ham alt godt. Vi har alltid gitt ham positiv omtale på vår nettside. Spillerforeningen har dessuten en liberal tilnærming til temaene. Vi mener for eksempel at det må være opp til hver enkelt spiller, stor eller liten, å ha frihet til selv å velge om han vil benytte Travfakta-telefonen eller andre tipstelefoner. Vi selv sjekket ut dette tilbud noen måneder tilbake, og da kostet et komplett V75-tips kr 462,- for å høre på Grøstad i 33 minutter. Vi vil tro at det i hovedsak er personer (vi antar, kanskje med svarte penger) som ringer fra firmatelefon, som kan unne seg dette tilbud. Mye taler for at det er slik.

Kan det være slik at «Eksperten» vil dempe omsetning hos mange andre spillere?

«Det kan være litt vanskelig å svare på dette uten gode fakta, i hvert fall den informasjonen som jeg sitter med. Jeg velger å tro, utfra min kunnskap om markedet, at mange kompetansespillere vil bli sittende på gjerdet av flere årsaker - som «Eksperten» og hva dette tilbud representerer, dårlige spillerandeler generelt, NR’s dårlige kundebehandling, og at mange kompetansespillere ikke helt ser vitsen med å konkurrere med så mange store andelslag, slik det er nevnt om «Eksperten». Mye tyder på at mange tenker slik.
«Jeg velger å tro av omsetningen går ned, da flere kompetansespillere faller fra, grunnet dårlig kundebehandling, dårlige spilleprodukter kombinert med NR’s stadige jamring om millionutbetaling til en heldig alenevinner, som likevel ikke skjer. Les statistikk, så ser man realismen i dette! NR klarer heller ikke å rekruttere nye og unge spillere, når dagens forhold og påvirkning er slik de er». Etter hvert som de reelle forutsetninger for spillet og Norsk Rikstoto’s virksomhet blir kjent i mange miljøer, da vil mange nikke til disse antagelser.

Åpenhet.

Det er viktig å være klar over at internett har endret mye i forutsetningene for spill world wide. Ikke bare har spillerne fått nye og flere aktuelle tilbud i en tilnærmet åpen konkurranse. Like viktig er at internett har åpnet for tilgang på informasjon mellom spillere og kompetansemiljøer på en helt annet måte enn hva som var gjeldende før år 2000. Tidligere kunne Norsk Rikstoto utøve sin virksomhet uten at kundene fikk tilgang til å kommunisere seg i mellom. I dag har internett ført til at et spilleselskap, og da spesielt en monopolist, må tenke annerledes. De må markedsføre seg annerledes. De må fremstå med ærlighet og med et budskap som blir akseptert. Gjør man ikke det, da blir man raskt avslørt. Det får de virkninger dette har i flere kundesegmenter. Omsetningen blir rammet. Mange vil si at dette er en viktig sunnhets-faktor for bransjen! Det er overraskende, og skuffende, at ganske mange innen hestesporten ikke har fått med seg disse enkle forutsetninger.

Vi oppsummerer noen konklusjoner om «Eksperten»:

  • Norsk Rikstoto flytter omsetning fra spill fra enkeltpersoner og mindre, private spillelag (som gjerne kan være en hyggelig syssel i lunsjpausene på jobben for mange), til et passiviserende konsept, der den enkelte deltaker nesten blir oppfordret til å legge egen kompetanse til siden. Når Geir Langseth, som ansvarlig i NR, uttaler at «kunnskapsspillere ikke orker å bruke tid på et travprogram», da bør han heller spørre seg om hvorfor vi har denne utvikling i spilleselskapets viktigste kundesegmenter!
  • Etter noe tid, når hestesportens mest trofaste entusiaster/ spillere, får mer kunnskap om «Eksperten», da vil de bli mer tilbakeholdne med eget spill til Norsk Rikstoto. Først flytter man penger over i omsetning hos «Eksperten», og etter noe tid, når resultatene er som de er, og man gjør seg noen refleksjoner om spillet totalt, da dempes interessen.
  • Mye spill er åpenbart, slik vi kan lese oss til i flere medier, med svarte penger, noe som selvsagt er svært uheldig. Dette er også uheldig for hestesportens omdømme. Ingen «normale aktører» kan avsette 10.000,- kroner, eller mer, til spill hver lørdag over lang tid, spesielt når spillet går med underskudd for det store flertall. En slik spiller ville personlig delta med en årsomsetning på 500.000,- kroner. De fleste behøver ikke særbehandling for å forstå hva dette representerer, både for den enkelte, og for samfunnet. At dette er et tema for skattemyndigheter og for politikere i Stortinget, som søker at spill skal skje innenfor bredt aksepterte sosialpolitiske rammer, bør ikke overraske noen.

Over 6-7 år har vi registrert stagnasjon i omsetning, med tilbakegang de siste år. Mye hos Norsk Rikstoto er lite gjennomtenkt, lite er vurdert opp mot anbefalingene fra USA-professor Thalheimer, og når spilleselskapet setter seg faglig opp mot de viktigste kundesegmentene, som oss i Spillerforeningen, år etter år, da blir resultatene som de blir.
Det spekuleres mye i Trav- og Galopp-Nytt om hvorfor utviklingen blir som den blir. Men de som stiller spørsmålene, evner ikke, nesten uten unntak, å ta for seg spillets grunnleggende faktorer. Norsk Rikstoto har verdens dårligste TBP-forutsetninger, akkurat som Danmark og Italia, hvor hestesporten er nesten konkurs. Da blir verden som den blir, også i Norge.
Spillerforeningen anbefaler at man avvikler konseptet med «Eksperten», eller at man setter klare rammer for virksomheten. Det betyr klare og mer ansvarlige rammer for spillet fra den enkelte, det betyr begrensning i total-volum i antallet lag og omsetning, det betyr at de som administrerer spillet, ikke gis anledning til å delta i sendingene på Rikstoto Direkte, eller i annen særbehandling på markedssiden hos Norsk Rikstoto.
Men mye av dette burde ledelsen i Norsk Rikstoto selv ha skjønt, før man lanserte «Eksperten» for halvannet år siden. Men som salgssjef Geir Langseth så treffende sier – «vi ønsket at lyntoto- og lykkespillerne skulle tas et steg videre» - og når dette er hovedfokus, samtidig som kompetansespillerne, som de mest lojale kundene av alle, blir sittende på galleriet, eller blir invitert til å sitte på galleriet, da blir utviklingen som den blir.

Dialog.

Spillerforeningen deltar gjerne i nye, interne møter med Norsk Rikstoto, slik vi gjorde opp mot selskapets ledelse, direktører og markedsavdeling, i årene 1995-2005. Men skulle vi i fremtiden bli invitert til slik dialog, da må spilleselskapet være forberedt på at vår agenda er tydelig. Vi vil ha samme budskap som verdens fremste ekspertise har i de aktuelle spørsmål, slik disse fagmiljøer – med særdeles gode erfaringer i flere land - har fremstått i noen årtier.