Henrik Five Magnus:
«Tallene gjennom 2013 og 2014 taler for seg når det gjelder erfaringene med bongavgiften for V-spillene, som ble innført 22. april 2013», skriver Henrik Five Magnus i en kommentar til Spillerforeningen. Han har mange års erfaring som spiller og vært et aktivum i hestesporten i både Frankrike og Norge.
På årsmøtet i foreningen tidligere i høst konkluderte kompetansespillerne i foreningen med at «å fjerne bongavgiften vil øke totalomsetningen med ca 15 prosent».
Nedenfor finner du artikkelen til Henrik, og noen ryddige kommentarer og prognoser fra Spillernes Blad, slik de ble gjengitt i bladet da bongavgiften ble innført i 2013.

Hva skjuler seg bak tallene?

Den 22. april innførte Norsk Rikstoto bongavgift på samtlige spill i V-rekken. Det ble antydet en inntektsøkning på kr 15.255.000,- i forhold til 2012.

Totalt hadde samtlige V-spill (V75, V65/4, V5 og V4) en omsetningsnedgang for året 2013 på kr 66.550.000,- i forhold til 2012. Den totale omsetningsnedgangen i alle spilleformer i 2013 var på kr 104.340.000,-.

Hvis vi beregner at 15 % av omsetningen skal gå tilbake til hestesporten, så tapte hestesporten kr 15.651.000,- på omsetningsnedgangen.

Det har så langt i 2014 vært nedgang i V-spillene på ytterligere kr 72.576.600,-. Hvis nedgangen fortsetter i samme fart, vil vi nærme oss kr 96.768.800,- i løpet av 2014. Det vil si at hestesporten kan tape kr 14.515.320,- i V-spillene bare i 2014.

Min påstand er at bongavgiften har noe av skylden for omsetningsnedgangen i 2013 og så langt i 2014!

Tilbakebetalingsprosent.

Det er skrevet mye om hvilken effekt tilbakebetalingsprosenten (TBP) har for økt omsetning. Vil vise med NR’s egne tall hvilken effekt en heving av TBP har å si. Disse tallene er hentet fra NR’s årsrapporter. Spilleformene det her er snakk om, er Duo og DD.

Duo.

År

Omsetning

TBP.

2000

  5.623.000

70 %

2001

  4.533.000

70 %

2002

73.018.000

75 %

2003

78.207.000

75 %

DD

År

Omsetning

TBP.

2004

185.621.000

70 %

2005

192.179.000

70 %

2006

220.703.000

75 %

2007

279.882.000

75 %

Ser ingen grunn til å skrive noen flere kommentarer, da tallene taler for seg.
Mvh
Henrik Five Magnus

Kort kommentar fra Spillerforeningen.

Bongavgiften er kr 1,- på bonger under kr 50,-. Den er kr 2,- når bongen er på kr 51,- til kr 100,-. Den er kr 3,- på bonger mellom kr 101,- og kr 150,-. Den er kr 4,- på bonger mellom kr 151,- og kr 200,-, og den er kr 5,- på bonger på kr 201,- og høyere.

I praksis, slik det også er nevnt i lederen i Spillernes Blad nr 3/ 2013 fra redaktør Bjørn Håkonsen, er TBP i V75 redusert fra 60 % til 57 %. Det er alvorlig for et produkt som «sliter».

Bjørn skrev videre i 2013:

«Som du kan se av professor Thalheimer’s tabell i Norsk Rikstoto’s egen rapport fra ham, er priselastisiteten  -3,0 når spillerandelen er 60 %. Hva den er når spillerandelen senkes til 57 %, har ikke Thalheimer oppgitt. Han har ikke tenkt seg muligheten av at NR-lederne var så tåpelige at det ville bli aktuelt. Men vi vil anslå den til -3,3 eller -3,4. Det er en rentesrente-effekt her også, slik at V75-omsetningen vil synke med ca 12 % i året, eller med mer enn 100 millioner kroner. Dette skjer ikke over natten, men gradvis gjennom 3-4 år. Omsetningen i de andre V-spillene vil falle med minst 60 millioner kroner i året. Øvrige spilleformer vil forsiktig anslått minske med minst 20 millioner kroner av sin omsetning pga krysspris-effekten. Totalt vil omsetningen svikte med minst 180 millioner kroner i året i løpet av 3-4 år, før justering for BNP, lønns- og prisvekst. De 20 millionene som Dørum og Smerud isolert sett håper å hanke inn på den nye bongavgiften, blir små i forhold til fallet i omsetning».

NR-tall fra 2014.

Omsetning i de seks V-spillene i årets ni første måneder i 2014 ble kr 1.994.017.000,-. Det var en nedgang i omsetningen totalt for V-spillene på kr 74.246.000,-. Monopolselskapet rapporterte at nedgangen i omsetning totalt for alle produkter i samme periode ble kr 139.685.068,-.

Da ser vi at bongavgiften, dessverre (!), har gitt de utslagene som Spillernes Blad og Spillerforeningen satte opp i sine prognoser for halvannet år siden. Det er tilfredsstillende å konstatere at det kompetansemiljø vi representerer alltid har rett, og at ledelsen i Norsk Rikstoto alltid tar feil!? Dette er i hvert fall tilnærmet sannheten…..

Egentlig er det trist at det er slik. Trist for de personer som alltid tar feil, og ikke minst, trist for hestesporten som sliter økonomisk.  Løpspremiene gjennom året er på et uanstendig lavmål. Dette rammer trenere, stallpersonalet, hesteeiere, oppdrettere – og ikke minst rekruttering av aktive hesteeiere. Mange spør seg selvsagt hvorfor man skal investere i en løpshest, når det store flertall av løpshestene her til lands har et netto driftsunderskudd pr år på kr 100.000,- til kr 150.000,-.

En norsk statsminister sa en gang at «alt henger sammen med alt». Ingen oppsiktsvekkende uttalelse, egentlig, men hestesporten og monopolselskapet Norsk Rikstoto bør ta ordene inn over seg.