Torsdag 20. februar kunne galopptrener Rune Haugen fra Skoger i Drammen kvittere ut en flott seier med 5-årige Avon Pearl i sommerparadiset Dubai. «Sjeikene er flinke til å feire vinnende trenere og eiere», kunne en snakkesalig Rune fortelle på mobilen til Rikstoto’s nettside. Vi kjenner Rune, og vi tror ham!
Avon Pearl fikk kr 400.000,- for seieren. Hesten har tidligere løpt inn kr 785.000,- i Norge og Sverige, og en jublende glad eier er sikkert fornøyd med at galopphesten fikk en Dubai-tur. Spillerforeningen gratulerer både trener og hesteeier!

 Tidligere har hestene Damachida (2005), Plantagenet (2013) og Beat Baby (2014) prestert godt, og lagt de fleste av hestene til sjeikene bak seg. Niels Petersen-trente Beat Baby var målfotoslått for kun 3-4 uker siden.

Nye muligheter.

Det viktige denne gang er ikke bare å applaudere Avon Pearls imponerende seier. Det viktige er å sette fokus på nye og spennende muligheter for norske trenere og norske hesteeiere. Satser du riktig, satser du på kvalitet, har du et samarbeid med en dyktig trener, da er grensene åpne «world wide». Det er store pengebeløp der ute!

Traventusiaster får tårer i øynene når vi nevner Habib med champion Ulf Thoresen og Meadowlands i USA på 1980-tallet. Vi elsker å se elitloppet på Solvalla med Rex Rodney eller Steinlager. At Prix d’Amerique og storløp på Vincennes skulle bli preget av Yarrah Boko i 2014, går ikke upåaktet hen. Vi elsker det!

Vi vil enkelt konkludere:

Norske trenere og norske hesteeiere i både galopp- og travsporten må legge lista høyere! Tenk utlandet! Tenk de store pengene! Tenk de store prestasjonene! Få frem flotte individ fra løpsbanen som mediene i Norge og det spillende publikum vil legge positivt merke til! Dette er viktig for norsk hestesport.

Ansvarlighetsplattform.

Ordet ansvarlighetsplattform ble brukt i en 4-års plan hos Travselskapet noen år tilbake. Et flott ord, som åpenbart må stamme fra en forfatter eller generalsekretær med lang politisk erfaring og verv, som mest sannsynlig skaper lite……

Men ordet ansvarlighet skal vi ikke forlate sånn uten videre. Når noen nevner ansvarlighet innen hestesporten, da innleder man til et ordskifte om moral, etikk, sportslig renslighet, sportslig ryddighet og ærlighet i alle sammenhenger. Skal hestesporten vinne frem i konkurransen med mange sports- og kulturtilbud i konkurransen i dagens samfunn, da må ansvarlighet være på plass. Det er helt grunnleggende for rekruttering, oppmerksomhet og interesse i sport og spill.

Spillerforeningen har hatt disse temaer på sin dagsorden fra foreningen ble etablert med økonomisk støtte fra DNT i 1995. Ved noen korsveier har vi vært konkrete og, tydelige. Noen vil sikkert si noen ganger, ubehagelig tydelige.

«Mistanke om doping».

Harald Ruud, som Spillerforeningens leder i mange år, har i 2011, 2012 og 2013 frontet temaet «mistanke om doping» innen norsk galoppsport. Harald Ruud har skrevet en rekke bekymringsmeldinger hvert år til Norsk Jockeyklub samt Mattilsynet og hestesportens Antidopingutvalg, som de rette kontrollorganer. Målet til Harald Ruud og Spillerforeningen har vært å heve kontrollarbeidet i kvalitet og kvantitet, og at ressurser skal bli satt inn mot aktører som får berettiget «mistanke» rettet mot seg.

Gjennom disse årene har Harald Ruud fått viktig og god faglig støtte fra svært mange innen galoppsporten. Nettopp denne støtte fortalte ham og foreningen at temaene som ble tatt opp, var modne, kanskje overmodne. Konklusjonen var: Kontrollene må bli bedre! Mattilsynet og Antidopingutvalget må gjøre en bedre jobb! Blant de 44 sentrale aktørene innen galoppsporten som over et par år har støttet engasjementet og målsetningene, er championtrenerne Arnfinn Lund, Wido Neuroth, Rune Haugen, en rekke trenere ved Øvrevoll, og selvsagt mange viktige hesteeiere, som Terje Finnbråten og Finn E Vikskjold, som har lang erfaring innen galoppsporten.

Prosessen har ført til at Harald Ruud har fått noen spark og skarpe kommentarer. Noen vil si at sparkene er helt rettferdige. Noen vil si at kritikken er dypt urettferdig. Ettertiden, når mye «går seg til», vil vel avklare hva som er riktig og nødvendig. Slik var det med Martin Luther for noen hundre år siden. Slik var det med Hans Nilsen Hauge, da han gikk noen runder med det etablerte etablissement i norsk kirke. Slik var det med Einar Gerhardsen, da han for politisk oppvigleri på 1920-tallet fikk et kort opphold i arresten til politiet i Kongsvinger. Historien har uendelig mange eksempler på at viktige engasjement ikke alltid vinner frem med en gang. Men konstruktive bølger og krusninger legger seg alltid.

Harald Ruud ble ekskludert fra Norsk Jockeyklub våren 2013. Da hadde en gruppe innen Norsk Jockeyklub funnet ut at Ruuds engasjement ble plagsomt omfattende. Noen mente at en mail, som ble sendt sportssjefen i Dubai, var grunnlag for eksklusjon. At den samme mail kun føre til en kontroll av noen norske hester i Dubai i februar 2013, at kontrollen viste at ingen prøver var positive, og at en rekke norske hester ble invitert til Dubai i 2014, bekrefter bare at Dubai-argumentet mot Ruud var grunnløst og overdrevet. Noen vil si amatørmessig.

Sannheten er at visse aktører i galoppsporten ønsker en sport fredet fra meldinger om «mistanke om doping». Men er dette riktig? Er det dette som tjener galoppsporten mest når meldingene er berettigede og blir støttet av en lang rekke fagpersoner? Lance Armstrong preget sykkelsporten i en årrekke. I mange av årene florerte mistankene om doping mot han i Tour de France. Men kontrollorganene fant ikke ut at de ulovlige medikamentene han nyttet. Derfor gikk det 7 år uten at noe ble avdekket.

Hva er parallellen til norsk galoppsport, spør du. Ganske enkelt dette: Å skrive en eller flere bekymringsmeldinger til kontrollorganene, og dermed skape noe oppmerksomhet, reduserer ingen interesse hverken for sporten som sådan, eller temaene som blir tatt opp. I Frankrike har mediene og publikum flokket seg rundt løypa i alle disse årene. Slik er det også ved Øvrevoll. Interessen er mye lik det den har vært gjennom flere år. Det er først når man ikke gjør noe, at alvoret melder seg.

Det som vil dempe interesse fra spillere, hesteeiere, sponsorer og alle aktive er når et åpenbart problem, som mange dyktige profiler i sporten erkjenner og støtter, ikke blir gjort noe med og ikke blir fulgt opp. Styret i Norsk Jockeyklub har kollektivt vist en laber interesse gjennom 2011, 2012 og 2013. De har skjøvet problemet under teppet. Det samme kan sies om administrasjonen ved banen. Når det skjer, da er det grunn til å trekke frem varsellampene. Da trekker hesteeiere seg tilbake. Da trekker sponsorer seg tilbake. Da oppstår uheldige diskusjoner mellom trenere og hvem som gjør hva, og hvem som ikke gjør hva. «Mistanke om doping» er derfor et viktig og selvstendig kriterium for at det skal reageres. Kriteriet «mistanke om doping» er faktisk et selvstendig og viktig punkt i Norsk Jockeyklubs eget reglement! Når styret i Norsk Jockeyklub og administrasjonen ved Øvrevoll ikke følger eget reglement, da blir mye rett og slett feil. Det er uprofesjonelt.

Asker og Bærum tingrett.

Harald Ruud fikk høsten 2013 et erstatningskrav rettet mot seg pga eget antidoping-engasjement…!? Veterinæren, som har en lang rekke dokumenterte dopingavgjørelser ved Øvrevoll over en 20 års periode rettet mot seg, har gjennom advokat fremmet et økonomisk krav på kr 200.000,-. Det påstås at Harald Ruud har skadet veterinærens tillit og omdømme.

Jeg tar saken med knusende ro. Jeg har valgt å prosedere saken selv, og jeg føler meg svært komfortabel med de grunnløse påstandene som er fremsatt. Det juridiske grunnlag, påstandene fra motparten, og sakens elementer, samt ytringsfrihetens rammer, slik de er nedfelt i Grunnlovens § 100 og EMK, artikkel 10, gjør at jeg føler meg særdeles komfortabel. Jeg har hele tiden handlet i god tro, og hatt et berettiget og solid faglig og juridisk grunnlag for det jeg har fremført skriftlig innen galoppsporten og til kontrollorganene. Ruuds tilsvar med de juridiske premisser blir lagt ut på denne websiden noe senere.

Blant vitnene som Ruud ønsker i saken, og som kan belyse de aktuelle temaer, er championtrener Arnfinn Lund, championtrener Wido Neuroth, hesteeier, oppdretter og mangeårig styreleder og direktør ved Øvrevoll, Terje Finnbråten, og hesteeier Finn E Vikskjold. Saken er omfattende. I alt har Ruud nevnt 7 vitner og 65 konkrete bevis (!) i sitt tilsvar til retten.

Asker og Bærum tingrett vil behandle saken om få uker, trolig i april eller mai.