NissenSpillerforeningen har fått en del henvendelser om problemene hos Norsk Rikstoto den siste tiden. «Ingen bombe at NR fikk sitt budsjett i retur. Verre at DNT blir rammet», skrev en spiller. En annen spiller skrev: «Det må være galskap å gjøre samme feil gang etter gang, år etter år, og håpe at resultatene skal bli bedre». En tredje spiller skrev: «Ser på omsetningstallene fra Harstad på søndag. Totalt ble det spilt for kr 502.000,-. I det første løpet ble det spilt for kr 9.300,-. Det var bare 4 hester til start, og premiene til hesteeierne var kr 80.000,-. Siste hesten i mål var 26,1 sekunder bak vinneren, og fikk 8.000 kroner for det. Totalt ble det utbetalt kr 295.000,- til eierne. Med så lav omsetning ble dette en dyr affære for sporten».

Vi nærmer oss julehøytid med varme og hygge i de tusen hjem. Samtidig registrerer vi at mange aktive i hestesporten merker de økonomiske innstramningene og de dårlige resultatene fra spilleselskapet. Flere finner det naturlig å spørre: Hvordan kan dette skje i et land med verdens høyeste lønnsnivå?

Vi får lyst til å omskrive et kjent budskap: Det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus med gode råd fra Spillerforeningen. Her er noen av våre råd:

 1. Reduser lønnsbudsjettet hos Norsk Rikstoto med 30 prosent.
 2. Reduser markedsføringsbudsjettet hos Norsk Rikstoto med 30 prosent.
 3. Bruk innsparingen i pkt 1 og 2 til å dekke engangskostnaden for et lite antall måneder når selskapet hever tilbakebetalingsprosenten for flere produkter, slik at gjennomsnittlig TBP blir 75 prosent. (67 prosent i dag).
 4. Gjør RD-sendingene gratis med enkel tilgang for alle.
 5. Fjern ordningen med jokerpott i V75.
 6. Den nedre grense for 5 rett i V75 og andre V-spill bør være kr 3,-.
 7. Styre og leder i Norsk Rikstoto bør abdisere raskest mulig. Nye ledere i selskapet må ha spisskompetanse innenfor nasjonalt og internasjonalt spill, og relevant spilleforståelse. Konkurransen i markedet krever dette minimum.

DNT bør:

 1. Nedlegg Drammen Travbane. Selg tomteområdet til helsemyndighetene som har ambisjon om å realisere et nytt sentralsykehus i denne del av Buskerud.
 2. Bruk kapitalinntektene ved salget i pkt 1 til å investere i mer moderne fasiliteter ved øvrige baneanlegg i Norge, spesielt for Jarlsberg travbane, en bane med et betydelig vekstpotensial.
 3. Fjern travløp med hester av lav kvalitet. Det kan være aktuelt å fjerne 30 prosent av alle kaldblodsløp, og 10 prosent av alle varmblodsløp.
 4. Få frem flere varmblodsløp med middels og høy kvalitet, slik at «mellomsjiktet» av trenere får noe å strekke seg etter, samt at investorer finner det reelt interessant å investere i hest. Dette vil gi flere trenere som Hamre, Tjomsland og Anderssen.

Hva vil dette føre til:

 1. Å endre TBP i flere produkter, slik at gjennomsnittlig TBP blir 75 prosent, vil gjøre NR-produktene langt mer attraktive for alle grupper av spillere. Ikke minst for mange kompetansespillere, som er motoren i selve spillet hos NR og ved banene. Høyere TBP åpner for å begrense lønns- og markedsføringsbudsjettet, slik at selskapet blir mer kost/effektivt. Man trenger ikke å markedsføre gode produkter i samme grad som dårlige produkter! Når man har nådd «break even» for hver TBP-endring, vil hvert produkt vokse kraftig i omsetning, og vi får en krysspriseffekt som samlet vil bidra til et økt nettobidrag til selskapet, som igjen gir en helt vesentlig økning i overføringene til «formålene».
 2. Kostnadene ved RD-sendingene bør bli redusert. Gratis tilgang til alle interesserte vil representere og gi en viktig økning i spill på hest. Innholdet i sendingene må ha et større fokus mot kompetansespilleren. Alt snakk mot lotto-segmentet er på grensen til å være fordummende……
 3. Jokerpottene har en spilledrivende effekt, ja, men ordningen fungerer i dag som et effektivt tiltak for å løfte millioner ut av omsetningen i spill på hest. De som vinner flytter pengene over i investeringer i eiendom og annet. Økt TBP vil raskt gi bedre effekt i alle kundegrupper enn hva jokerpott-tiltaket representerer i dag.
 4. Alle spillere, også småspillere med 5 rett i V-spill, skal merke at de vinner et beløp når de først vinner. En lavere grense for utbetalingen av 5 rett vil gi flere vinnere, også vinnere med større datasystemer.

GaverNorsk Rikstoto har i dag verdens dårligste produkter i spill på hest. (TBP på 67 prosent). De bruker høye lønns- og markedsføringskostnader til å innbille grupper av spillere om muligheten til å vinne. Det vil være langt mer ansvarlig, og vil være langt mer akseptabelt spillepolitisk, å gi sunne og bedre vinnerprodukter. Det fører til at en spiller, som satser 1.000,- kroner, kan spille for dette beløp langt flere ganger, pengene resirkulerer i spillet, vinnermulighetene øker, og spillet merkes automatisk av alle som langt mer attraktivt. Slik vil det bli oppfattet av både storspillere og småspillere. (Ref. spill på hest i Australia og ved enkelte privateide baner i USA)

En dame i Drammen sa forleden: «En gang spiller. Aldri mer». Hun hadde «vunnet» flere ganger i V75. Men 5 rett ga ikke utbetaling, og da følte hun seg som snytt. I høst har det vært ekstremt mange omganger uten utbetaling for 6 og 5 rett i V75. Dette gir omdømmedumping for Norsk Rikstoto, og gir garantert en negativ effekt totalt – selv om dagens NR-ledelse har fokus på jokerpottene og det attraktive ved illusorisk TV- og mediereklame. Dagens spillemeny gir lite lojale spillere/ kunder for Norsk Rikstoto.

Spillere som bare taper og taper, de gir seg. De forsvinner. Så enkelt er det. Styreleder Rolv Sæther vil sikkert si at spill hos Norsk Rikstoto skjer først og fremst for å skaffe inntekter til hestesporten, og hvis det skal skje, da må spillerne tape penger. Det er for så vidt korrekt, men effektene i spillemarkedet blir langt mer interessante, også for spilleselskapet, og en noe større gruppe enn det vi ser i dag blir reelle vinnere. Når 98,5 prosent er reelle tapere i Norge, da blir det krevende å holde på engasjementet hos stabile kunder.

Styreleder Rolf Sæther, styremedlem Johan Kvarme og direktør Harald Dørum prøver å være gode feilvendt! De legger ikke elementær spiller- og kundeforståelse til grunn for utviklingen og driftspremissene av selskapet. De opptrer uvitenskapelig. De har hatt muligheten til å snu ser rundt i flere år, uten at de har endret en feilslått strategi. Da nytter det ikke med angrepiller. Da kan man begrave unnskyldningene. Da må ledere som ikke skaper resultater, bli satt på gangen. Disse personene, som hovedansvarlige for den økonomiske utvikling, er i ferd med å skape danske og italienske konkurslignende tilstander i norsk hestesport.

Mange av oss som er store entusiaster, som spillere og hesteeiere, vi aksepterer ikke lenger hva de holder på med!

Vi håper at flere i DNT og NJ tar tak i de reelle utfordringer, treffer noen nødvendige beslutninger, og bidrar til at «bunnplankene i sjarken blir malt», som det heter i TV-reklamen fra et annet selskap.

En spiller skrev nå i desember: «Det hjelper ikke å si god bedring til Norsk Rikstoto. De har for lengst avgått ved døden». Dessverre er det flere og flere som tenker slik.

Spillerforeningens styre vil ønske alle en riktig god jul, og et spennende og innholdsrikt nytt år! La oss bruke gjennomføringskraft og gjennomføringsevnene i 2014 til å foreta en del viktige strukturendringer til trav- og galoppsportens beste!