Viktige artikler 1995 - 2015

Refleksjoner om skatt
søndag 17. mai 2015 16:05

Noen refleksjoner på nasjonaldagen 17. mai.
Vi har alle våre meninger om skatt, skattesystem og skattenivå. Noen tar seg friheter, andre er lovlydige. «Jeg tror ikke på et idealsamfunn, jeg tror på et mangfold av kulturer», sa professoren og filosofen Arne Næss.
Spillerforeningen vil reflektere over spillernes adferd, moralaspekter for spillere som gruppe. Det kommer viktige utfordringer i spillermarkedet når vi om kort tid går inn i politiske prosesser mot økt liberalisering og et marked med nye konkurransedyktige og interessante tilbud fra flere seriøse tilbydere. Trauste og dårlig fungerende monopoler har gjennom internett fått berettiget og interessant nasjonal og global konkurranse. Disse endringer i det offentlige konsum setter samtidig krav til oss som uavhengige kunder/ forbrukere/ spillere.

Les mer …
 
Innleveringsfrist for V76 kl 19.45 på onsdager. Enig eller uenig?
lørdag 25. april 2015 13:15

I april har Norsk Rikstoto, som en forsøksordning, endret tidspunkt for løpsstart for V76 på Bjerke fra kl 18.30 til kl 19.45. Spillerforeningen har hentet inn synspunkter fra spillere fra hele landet, både om starttidspunkt for V76, og at det ble lagt kr 20.000,- som bonuskroner i Vinner-spillet for løp 6 og 8 på onsdager og lørdager.
Denne artikkelen med innspill fra flere fylker blir sendt ledelsen i Norsk Rikstoto og norsk hestesport.

Les mer …
 
Kampen om 40 milliarder
mandag 13. april 2015 19:11

I Norge omsettes det anslagsvis for rundt 40 milliarder kroner årlig på pengespill. De siste årene har konkurransen tiltatt betydelig, drevet av utenlandske spillselskaper som har kommet inn og tatt en større andel av markedet. I Norge hvor pengespill er regulert har dette blitt sett på som en stor trussel mot monopolet og det har vært gjort en rekke fremstøt fra norske myndigheter i et forsøk på å stoppe de utenlandske aktørene. Så langt har dette vært gjort med blandet suksess, og med regjeringsskiftet i 2013 kan det være mye som tyder på at vi snart ser helt eller en delvis slutt på monopolet.

Les mer …
 
Konsekvensene av norsk lisensordning
mandag 13. april 2015 19:10

Presset på det norske spill-monopolet er sterke enn noen gang. Debatten herjer blant norske politikere, interesse-organisasjoner og spillselskaper når en oppmykning av lovverket nesten kan se ut til å tvinge seg gjennom av seg selv. Det skyldes at en stadig større andel av norske forbrukeres penger går til utenlandske spillselskaper og det er lite norske myndigheter kan gjøre for å stanse det.  Den mest fornuftige løsningen, som har blitt innført i en rekke andre land, ser ut til å være en lisensordning. Rapporten fra konsulentselskapet Rambøll som ble lagt frem i januar viser imidlertid at dette ikke vil være helt problemfritt. I så måte vil erfaringer og læring fra andre land være viktige faktorer for å få på plass en fornuftig løsning.

Les mer …
 
Øvrevoll foran sesongen
søndag 05. april 2015 11:25

Hva særpreger Øvrevoll? Hva er gunstig for deg, som spiller, å vite noe om før sesongen 2015 som starter torsdag 16. april?
Øvrevoll er særpreget av et lite antall spillere. En liten gruppe av disse igjen er dyktige når de får god og selektiv inside-informasjon om hester som er satt opp i form til et aktuelt løp. Fra de samme kildene kan denne inside-gruppen også få nyttig informasjon om at «den hesten vinner ikke», «den hesten har en viktig oppgave om 2-3 uker, og skal i dag bare ha en gjennomkjøring». Uten denne eksklusive informasjon er denne gruppen av utvalgte spillere kun gjennomsnittspillere, oftest med en grei tapsprosent. Flertallet av spillerne er pratmakere, som ved de fleste baner. Det er spillere «som påstår de har greie på det meste», men som egentlig er notoriske tapere. De tar kun en gevinst sånn dann og vann for å sikre ego’et og den akkumulerte selvfølelsen. Med en snitt-TBP på 67 prosent hos Norsk Rikstoto, da blir det slik.
Øvrevoll-miljøet er ganske gjennomsiktig. Når man har vandret ved Øvrevoll i noen år, da får man kjennskap til «Gordon Gekko»-utvekstene og deres adferd. Da kan du, sammen med faktorer som er nevnt nedenfor, og strategier fra Spillernes blad opp gjennom årene, styrke resultatene i ditt eget spill ved banen i Bærum.

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

Side 1 av 31