Viktige artikler 1995 - 2015

Spill er for mange kompetansespillere en akademisk disiplin
onsdag 26. oktober 2016 15:43

Svar til styreleder Jan Petter Sissener fra Harald Ruud:
Jan Petter Sissener undret i et innlegg i TGN 04. oktober over hvordan det er mulig for Harald Ruud og mange av hans venner landet rundt kunne påstå at overføringene til formålet burde vært 500 millioner (50 mkr x 10 år) høyere gjennom Dørum-perioden 2006-2016. Sissener legger til at dette er «en påstand uten begrunnelse, uten regnestykker som påviser hvordan man ville tjent disse 500 millionene, eller noe som viser til hva NR kunne gjort annerledes». Jegs skjønner at det er mye styrelederen i NR ikke har fått med seg fra de siste år.

Les mer …
 
500 millioner skiller Dørum og Ruud
mandag 19. september 2016 19:03

Kommentar fra 18 entusiaster i hestesporten, vedtatt som uttalelse fra årsmøtet i Spillerforeningen 16. september:

Vi mener det er et reelt grunnlag for å hevde at hadde Harald Ruud vært direktør for Norsk Rikstoto de siste 10 år, da ville norsk hestesport gjennom høyere løpspremier hatt 500 millioner mer til disposisjon disse årene.

Les mer …
 
Kan minus x minus bli pluss ved en fusjon av ATG og NR?
søndag 21. august 2016 19:38

Norsk hestesport sliter økonomisk. Svensk hestesport sliter økonomisk. ATG i Sverige har et forbedringspotensial. Norsk Rikstoto i Norge har mye de må forbedre. Spillerforeningen har stilt noen spørsmål til sine medlemmer. Vi vil gjerne legge frem noen kvalifiserte meninger om forslaget om en fusjon av de to spilleselskapene, hvis Norge og Sverige skulle bli enige om et felles spilleselskap. Stein H Rosenlund (Vang), Gaute Groven (Drammen), Olav Vannebo (Harestua) og Harald Ruud (Asker) legger uavhengig av hverandre frem noen aktuelle synspunkter. Alle kjenner godt de fleste relevante forhold i hestesporten, produktene til NR / ATG og krav til konkurransedyktighet i fremtiden, spesielt markedskrav for spill i Skandinavia. Dette bør være nyttig informasjon for mange i ledelsen av norsk og svensk hestesport.

Les mer …
 
Lovstridig årsmelding fra ledelsen i Norsk Rikstoto
tirsdag 09. august 2016 14:24

Det er grunn til å stille viktige spørsmål ved årsberetningen til Norsk Rikstoto for 2015. Beretningen er underskrevet av styreleder Jan Petter Sissener, øvrige styremedlemmer og daglig leder. Regnskapet og beretningen er i følge revisor Jostein Bøhn i RSM Norge AS «i samsvar med lov og forskrifter».
Når spillerforeningen vurderer innholdet i årsberetningen opp mot stiftelsesloven, bokføringsloven, revisorloven og aksjeloven, må vi være tydelige: Norsk Rikstoto begår bevisst desinformasjon, de feilinformerer overfor «eksterne parter», dvs Landbruks-departementet og stiftelsens eiere, Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub, og har derved begått klare lovbrudd. Vi begrunner dette nedenfor.

Les mer …
 
Dørum - jobb nr. 1
lørdag 11. juni 2016 12:27

Vil en ny sammensetning av styret i Norsk Rikstoto få noen betydning hvis direktør Harald Dørum skal være premissleverandør for styrets meninger? Det er all mulig grunn til å stille spørsmålet.
På kort tid har styret i monopolselskapet fått innvalgt Jan Petter Sissener som styreleder (bred næringslivsbakgrunn), Torbjørn Frøysnes som nestleder (tidligere nestleder i DNT, og byråkrat i EU), samt Lars Arne Ryssdal, (tidligere generalsekretær i Høyre). Kompetansespillere og mange av sportens entusiaster vil følge utviklingen. Pr juni måned velger vi å komme med en prognose hvis Harald Dørum skal fortsette som administrativ leder: 1) Ingen tiltak som vil gjøre NR’s produkter konkurransedyktige og som vil skape vekst, 2) Kun begrenset reduksjon i NR’s ekstreme driftskostnader, og 3) Den økonomiske tilstand for trenere, hesteeiere og oppdrettere vil forbli vanskelig og krevende. Frustrasjonene innen sporten vil tilta i 2017 og 2018, dessverre.

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

Side 1 av 34